Wat is taakherschikking?

Taakherschikking in de gezondheidszorg is het structureel herverdelen van taken tussen verschillende beroepsgroepen. Het gaat daarbij onder meer om physician assistants en verpleegkundig specialisten.

Taakherschikking en kostprijzen in de praktijk

Kouwen AJ, Brink GTWJ van der, Kleven P, Leferink N, van Vugt Y, Grijzen Y, Heijden M van der, Acker B van. Taakherschikking en kostprijzen in de praktijk. Nijmegen: Radboudumc; 2016 Lees ook: Kamerbrief over onderzoek ‘Taakherschikking en kostprijzen in de...