Tweede lijn

In de kennisbank vindt u onderzoeksrapporten, promotieonderzoeken, beleidsstukken en artikelen over taakherschikking, specifiek over het vakgebied van de physician assistant en de verpleegkundig specialist. De publicaties zijn gerubriceerd op onderwerp en setting.

Het Platform Zorgmasters verzamelt relevante literatuur en stelt deze beschikbaar om kennis te delen en toegankelijk te maken. Mist u een rapport of onderzoek of wilt u een publicatie laten toevoegen? Neem dan contact op met de redactie.

Recente publicaties in ‘Tweede lijn’

VS geriatrie: onmisbaar voor onze kwetsbare ouderen

Marèse Janssen werkt als verpleegkundig specialist op de afdeling geriatrie in het CWZ. Ze heeft veel ervaring met proactieve zorg leveren aan ouderen binnen onder andere de pre-behandelpoli van geriatrie.

Sleutelrol voor PA en VS in ketenzorg op SEH

Bianca van den Berg is physician assistant op de SEH van het LUMC. Bart Huybrechts is verpleegkundig specialist en werkt op de SEH van OLVG. Hij is ook bestuurslid van V&VN VS. Wat is hun rol in acute ouderenzorg op de spoedeisende hulp?

PA/VS in ambulancezorg voorkomt ziekenhuisopname

Gerard Moerkerken is PA en werkt in een huisartsenpraktijk, is medisch adviseur op de meldkamer ambulancezorg Rotterdam en draait regelmatig diensten als PA ouderenzorg voor een verpleeghuis. Vanuit al deze functies vertelt hij over over zijn rol in acute ouderenzorg.

Capaciteitsplan 2024-2027 PA en VS AGZ

De capaciteitsplannen 2024-2027 zijn gepubliceerd. Het advies is om jaarlijks 474 personen te laten instromen in de opleidingen tot VS AGZ en 286 personen in de opleidingen tot PA.

Van taakherschikking naar optimale interprofessionele samenwerking

In dit wetenschappelijk artikel uit ‘Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie’ worden de ervaringen beschreven rond interprofessioneel samenwerken van specialisten ouderengeneeskunde, verpleegkundig specialisten en physician assistants in langdurige zorgorganisaties.

VeSPA verbindt PA’s en VS’en in Catharina Ziekenhuis

In het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven is sinds enige tijd de vereniging VeSPA actief, een samenwerkingsverband tussen verpleegkundig specialisten en physician assistants. Wat was de aanleiding om deze vereniging op te richten, hoe verloopt de samenwerking en wat zijn de plannen voor de toekomst?

Kwaliteit van leven én sterven

Een dag uit het leven van Inge Roes, VS AGZ, palliatieve zorg. Zij vertelt over haar bijzondere werk in het Slingeland Ziekenhuis. ‘Ons werk doet er echt toe. Wij maken als verpleegkundig specialist het verschil.’