Tweede lijn

In de kennisbank vindt u onderzoeksrapporten, promotieonderzoeken, beleidsstukken en artikelen over taakherschikking, specifiek over het vakgebied van de physician assistant en de verpleegkundig specialist. De publicaties zijn gerubriceerd op onderwerp en setting.

Het Platform Zorgmasters verzamelt relevante literatuur en stelt deze beschikbaar om kennis te delen en toegankelijk te maken. Mist u een rapport of onderzoek of wilt u een publicatie laten toevoegen? Neem dan contact op met de redactie.

Recente publicaties in ‘Tweede lijn’

VeSPA verbindt PA’s en VS’en in Catharina Ziekenhuis

In het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven is sinds enige tijd de vereniging VeSPA actief, een samenwerkingsverband tussen verpleegkundig specialisten en physician assistants. Wat was de aanleiding om deze vereniging op te richten, hoe verloopt de samenwerking en wat zijn de plannen voor de toekomst?

Kwaliteit van leven én sterven

Een dag uit het leven van Inge Roes, VS AGZ, palliatieve zorg. Zij vertelt over haar bijzondere werk in het Slingeland Ziekenhuis. ‘Ons werk doet er echt toe. Wij maken als verpleegkundig specialist het verschil.’

Een dag uit het leven van Carolien Burghout, VS hematologie

Carolien Burghout is verpleegkundig specialist (VS) hematologie in het Jeroen Bosch Ziekenhuis. In deze blog beschrijft zij een dag uit haar leven als VS, waarin zij directe patiëntenzorg combineert met wetenschappelijk onderzoek.

Nieuw instrument: doelmatigheidsanalyse PA en VS

Met het instrument ‘Doelmatigheidsanalyse voor de PA of VS binnen de medisch specialistische zorg’ krijgt de praktijk handvatten om de inzet van een PA of VS vooraf in te schatten, te volgen en zo nodig bij te sturen.

Implementatiewijzer PA en VS in anderhalvelijnszorg

Hoe start je als PA of VS een initiatief voor anderhalvelijnszorg? Hoe zorg je voor samenwerkingsafspraken, draagvlak en hoe monitor je de resultaten? Deze interactieve implementatiewijzer bevat een stappenplan, succesfactoren, tips en vijf praktijkvoorbeelden.