Bedrijfsgezondheidszorg

In de kennisbank vindt u onderzoeksrapporten, promotieonderzoeken, beleidsstukken en artikelen over taakherschikking, specifiek over het vakgebied van de physician assistant en de verpleegkundig specialist. De publicaties zijn gerubriceerd op onderwerp en setting.

Het Platform Zorgmasters verzamelt relevante literatuur en stelt deze beschikbaar om kennis te delen en toegankelijk te maken. Mist u een rapport of onderzoek of wilt u een publicatie laten toevoegen? Neem dan contact op met de redactie.

Recente publicaties in ‘Bedrijfsgezondheidszorg’

Promotie Geert van den Brink

Op 1 november 2023 promoveerde Geert van de Brink op zijn onderzoek naar de bijdrage van de PA en VS aan de Nederlandse gezondheidszorg.

De VS als onmisbare schakel binnen arbeidsgerelateerde zorg

Door maatschappelijke veranderingen in Nederland zal binnen de arbeidsgerelateerde zorg anders gewerkt moeten worden. De VS kan hier een belangrijke rol in spelen. De verpleegkundig specialist speelt een belangrijke rol op het gebied van preventie en duurzame...

Taakherschikking goed mogelijk binnen arbeidsgerelateerde zorg

Het aantal mensen met een chronische ziekte stijgt en mensen moeten langer doorwerken tot de pensioengerechtigde leeftijd. Terwijl er in de maatschappij grote veranderingen plaatsvinden staat de arbeidsgerelateerde zorg stil. Om de arbeidsgerelateerde zorg een...