Opleiding

In de kennisbank vindt u onderzoeksrapporten, promotieonderzoeken, beleidsstukken en artikelen over taakherschikking, specifiek over het vakgebied van de physician assistant en de verpleegkundig specialist. De publicaties zijn gerubriceerd op onderwerp en setting.

Het Platform Zorgmasters verzamelt relevante literatuur en stelt deze beschikbaar om kennis te delen en toegankelijk te maken. Mist u een rapport of onderzoek of wilt u een publicatie laten toevoegen? Neem dan contact op met de redactie.

Recente publicaties in ‘Opleiding’

Het lot van EPA’s na afstuderen

In een onderzoek onder physician assistants is uitgezocht of, waarom en hoe zij gebruik maken van EPA’s ná hun afstuderen.

Capaciteitsplan 2024-2027 PA en VS AGZ

De capaciteitsplannen 2024-2027 zijn gepubliceerd. Het advies is om jaarlijks 474 personen te laten instromen in de opleidingen tot VS AGZ en 286 personen in de opleidingen tot PA.

Verlenging subsidieregeling begin 2023 verwacht

Minister Kuipers van VWS heeft toegezegd dat de subsidieregeling voor de MANP- en MPA-opleidingen wordt verlengd. Momenteel wordt de subsidieregeling uitgewerkt. Publicatie wordt begin 2023 verwacht.

4 scenario’s voor leren en werken in de zorg

Hoe kan de toekomst van leren en werken in de zorg er over tien jaar uitzien? Hierover is door deskundigen en (zorg)professionals nagedacht. Er wordt veel vraag verwacht naar PA’s en VS’en.