Opleiding

In de kennisbank vindt u onderzoeksrapporten, promotieonderzoeken, beleidsstukken en artikelen over taakherschikking, specifiek over het vakgebied van de physician assistant en de verpleegkundig specialist. De publicaties zijn gerubriceerd op onderwerp en setting.

Het Platform Zorgmasters verzamelt relevante literatuur en stelt deze beschikbaar om kennis te delen en toegankelijk te maken. Mist u een rapport of onderzoek of wilt u een publicatie laten toevoegen? Neem dan contact op met de redactie.

Recente publicaties in ‘Opleiding’

Promotie Geert van den Brink

Op 1 november 2023 promoveerde Geert van de Brink op zijn onderzoek naar de bijdrage van de PA en VS aan de Nederlandse gezondheidszorg.

Landelijke opleidingsdocumenten MPA

De Master Physician Assistant (MPA) is een duale opleiding tot Physician Assistant (PA). De MPA staat geregistreerd in het Centraal Register Opleidingen in het Hoger Onderwijs (CROHO) en is geaccrediteerd door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO)....

Landelijke opleidingsdocumenten MANP

De Master Advanced Nursing Practice (MANP) is een duale opleiding tot Verpleegkundig Specialist Algemene Gezondheidszorg (VS AGZ) of Verpleegkundig Specialist Geestelijke Gezondheidszorg (VS GGZ). De MANP is in het Centraal Register Opleidingen in het Hoger Onderwijs...

Effecten overheidsbeleid op inzet PA en VS

In de afgelopen jaren heeft de Nederlandse overheid een breed pakket aan maatregelen doorgevoerd om de inzet en het opleiden van PA’s en VS’en te faciliteren. Uit een recent onderzoek komen opvallende resultaten naar voren over de effecten van deze maatregelen.