Opleiding

In de kennisbank vindt u onderzoeksrapporten, promotieonderzoeken, beleidsstukken en artikelen over taakherschikking, specifiek over het vakgebied van de physician assistant en de verpleegkundig specialist. De publicaties zijn gerubriceerd op onderwerp en setting.

Het Platform Zorgmasters verzamelt relevante literatuur en stelt deze beschikbaar om kennis te delen en toegankelijk te maken. Mist u een rapport of onderzoek of wilt u een publicatie laten toevoegen? Neem dan contact op met de redactie.

Recente publicaties in ‘Opleiding’

Herziening Opleidingsprofiel MPA

Het Landelijk Opleidingsprofiel voor de Master Physician Assistant-opleiding is herzien. De geüpdatet versie is 1 maart 2022 ingegaan.

Kernwaarden voor passende zorg

De deelnemers van de Leergang Strategie & Positionering van V&VN VS hebben zich verdiept in het vraagstuk van ‘passende zorg’. In een beleidsstuk geven zij hun visie op de rol van de verpleegkundig specialist als regievoerend zorgprofessional.

Richtlijn praktijkleren vios-opleiding

De Richtlijn praktijkleren voor de opleiding van de verpleegkundige in opleiding tot specialist (vios) is geschreven naar aanleiding van de herziening van het landelijk opleidingsprofiel MANP in 2020.

Herziening landelijk opleidingsprofiel MANP

In januari 2020 verscheen de herziene versie van het landelijk opleidingsprofiel Master Advanced Nursing Practice. Aanleiding was het verschijnen van het nieuwe beroepsprofiel voor de verpleegkundig specialist in 2019.