Anderhalvelijnszorg

In de kennisbank vindt u onderzoeksrapporten, promotieonderzoeken, beleidsstukken en artikelen over taakherschikking, specifiek over het vakgebied van de physician assistant en de verpleegkundig specialist. De publicaties zijn gerubriceerd op onderwerp en setting.

Het Platform Zorgmasters verzamelt relevante literatuur en stelt deze beschikbaar om kennis te delen en toegankelijk te maken. Mist u een rapport of onderzoek of wilt u een publicatie laten toevoegen? Neem dan contact op met de redactie.

Recente publicaties in ‘Anderhalvelijnszorg’

VS geriatrie: onmisbaar voor onze kwetsbare ouderen

Marèse Janssen werkt als verpleegkundig specialist op de afdeling geriatrie in het CWZ. Ze heeft veel ervaring met proactieve zorg leveren aan ouderen binnen onder andere de pre-behandelpoli van geriatrie.

VS in huisartsenpraktijk maakt het verschil in acute ouderenzorg

In een grote huisartsenpraktijk in Doesburg werken drie verpleegkundig specialisten. Pionier Irma Damen heeft de weg gebaand voor haar twee collega’s Marieke Veugelink en Karen Hemel. Zij richten zich vooral op de oudere patiënt die zij zo lang mogelijk thuis en in de eerstelijnszorg proberen te houden.

GEM-team: parel in acute ouderenzorg

Vera Hogervorst is verpleegkundig specialist AGZ acute ouderenzorg in het Tergooi MC. Samen met klinisch geriater Annemarieke de Jonghe heeft zij het GEM-team opgericht. Dit multidisciplinaire team buigt zich over kwetsbare ouderen die zich op de SEH melden met een acute zorgvraag.

Sleutelrol voor PA en VS in ketenzorg op SEH

Bianca van den Berg is physician assistant op de SEH van het LUMC. Bart Huybrechts is verpleegkundig specialist en werkt op de SEH van OLVG. Hij is ook bestuurslid van V&VN VS. Wat is hun rol in acute ouderenzorg op de spoedeisende hulp?

VS in de wijk: slim samenwerken in acute ouderenzorg

Karin Heijne en Miranda Koertshuis werken beiden als verpleegkundig specialist AGZ in de wijk. Ze werken bij verschillende organisatie, maar zien veel overeenkomsten in hun werk in (sub-)acute ouderenzorg.

VS en PA als regiebehandelaar in de WijkKliniek

In de WijkKliniek worden kwetsbare ouderen met een acute zorgvraag opgenomen, behandeld en zorgvuldig begeleid terug naar huis. Er werken relatief veel verpleegkundig specialisten en physician assistants. Dat heeft veel voordelen, vertellen Diana Wyatt (VS) en Merel Willems (PA).

PA/VS in ambulancezorg voorkomt ziekenhuisopname

Gerard Moerkerken is PA en werkt in een huisartsenpraktijk, is medisch adviseur op de meldkamer ambulancezorg Rotterdam en draait regelmatig diensten als PA ouderenzorg voor een verpleeghuis. Vanuit al deze functies vertelt hij over over zijn rol in acute ouderenzorg.