Onlangs verscheen het rapport ‘De financiële effecten van taakherschikking’. In dit onderzoek zijn de financiële effecten van de inzet van de PA’s en VS’en onderzocht.

In het onderzoek is ingegaan op de effecten van de beleidsregelwijzigingen in 2015. Thema’s die naar voren komen zijn: registratie, productie, formatie, (ziekenhuis)beleid, positionering, de financiële basis en de effecten op de totale zorgkosten.

Het betreft een hermeting van eerdere onderzoeken. Het huidige onderzoek is uitgevoerd in vijf ziekenhuizen. Formatie- en productiedata van de ziekenhuizen zijn geanalyseerd en er zijn circa vijftig (groeps)interviews uitgevoerd.

Benut het potentieel van de PA of VS

Een van de conclusies is dat de inzet van PA’s en VS’en niet leidt tot extra productie en daarmee niet tot extra (maatschappelijke) kosten. De inzet van PA’s en VS’en leidt wel tot extra formatie. De formatie PA en VS stijgt en de formatie artsen stijgt ook in geringe mate.

Er worden meer DBC’s en zorgactiviteiten op naam van PA en VS geopend en geregistreerd en daarmee is de inzet op productie beter zichtbaar. De aanbeveling aan de ziekenhuizen is om te zorgen voor een goede financiële onderbouwing van de inzet van PA en VS. Het maken van een business cases voor de inzet van een PA of VS gebeurt nog zeer beperkt. Dit wordt wel aanbevolen, zodat het potentieel van de PA of VS maximaal benut kan worden.

Lees ook een interview met de onderzoekers Nicole Leferink en Petra Kleven:
Taakherschikking in de lift, maar meer stimulerend beleid nodig‘. 

Belemmeringen

Belemmeringen die naar voren komen in het onderzoek zijn de arbeidsmarktkrapte en de beperkte groeimogelijkheden in ziekenhuizen qua formatie en productie. Een andere belemmering is dat de groepen PA en VS in de minderheid zijn binnen ziekenhuizen en geen formele gesprekspartner van de RvB en de medische staf.

De aanbeveling aan Raden van Bestuur is om ziekenhuisbreed beleid over de inzet van zowel PA als VS te maken. Om taakherschikking te stimuleren wordt aanbevolen aan de brancheorganisaties en beroepsverenigingen om goede voorbeelden te delen en handreikingen te bieden aan ziekenhuizen en zorgprofessionals.

Het onderzoek is uitgevoerd door de adviesgroep Procesverbetering en Implementatie van het Radboudumc, in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Het rapport kunt u hier downloaden: ‘De financiële effecten van taakherschikking; Een hermeting gericht op de effecten van de inzet van physician assistants en verpleegkundig specialisten in financieel-economisch perspectief‘.