Selecteer een pagina

Lopende onderzoeken en projecten

Hieronder vindt u een overzicht van de lopende projecten over de Physician Assistant en Verpleegkundig Specialist in Nederland. Het betreffen zowel wetenschappelijke onderzoeken als praktijkprojecten. Deze projecten dragen bij aan de positionering en profilering van de PA en VS in Nederland.

Voor meer informatie of contact met de onderzoekers, klikt u op het betreffende onderzoek.

Mist u een onderzoek of project? Wilt u een onderzoek aanmelden? Neem dan contact op met de redactie.

Onderzoek onder zorgmanagers naar inzet VS en PA

Onderzoek onder zorgmanagers naar inzet VS en PA

Hoeveel PA’s en VS’en zijn in de toekomst nodig? Het Capaciteitsorgaan gaat in opdracht van het ministerie van VWS op zoek naar het antwoord op deze vraag. U kunt hieraan bijdragen door een digitale enquête in te vullen.

Taakherschikking in de huisartsenzorg

Taakherschikking in de huisartsenzorg

Welke belemmeringen ervaren huisartsen om een PA of VS in te zetten? En wat zijn de motivaties om juist wél een PA of VS aan te nemen in de huisartsenpraktijk? Daar wordt momenteel onderzoek naar gedaan.

VS als regiebehandelaar: haalbaarheid en voorwaarden

VS als regiebehandelaar: haalbaarheid en voorwaarden

Binnen de ggz wordt de VS sinds 1 januari 2017 ingezet als regiebehandelaar. Voor de positionering en profilering van de functie is dit van groot belang gebleken. Kan de term ‘regiebehandelaar’ ook voor VS’en in andere sectoren worden gebruikt?

Onderzoek VS-ggz in rol van regiebehandelaar

Onderzoek VS-ggz in rol van regiebehandelaar

Sinds 1 januari 2017 mag de verpleegkundig specialist ggz regiebehandelaar zijn. Om de VS-ggz in deze rol te ondersteunen wordt in een tweejarig onderzoek een handreiking ontwikkeld.

De PA en de VS in de anderhalvelijnszorg

De PA en de VS in de anderhalvelijnszorg

Steeds vaker wordt zorg dichtbij huis georganiseerd. Niet in het ziekenhuis maar in de 1e lijn – of er tussenin. Er wordt onderzoek gedaan naar de rol van de VS en de PA hierin.