Lopende onderzoeken en projecten

Hieronder vindt u een overzicht van de lopende onderzoeken en projecten over de Physician Assistant en Verpleegkundig Specialist in Nederland. Het gaat om zowel wetenschappelijke onderzoeken als praktijkprojecten. Deze dragen bij aan de positionering en profilering van de PA en VS in Nederland.

Voor meer informatie of contact met de onderzoekers, klikt u op het betreffende onderzoek.

Mist u een onderzoek of project? Wilt u een onderzoek aanmelden? Neem dan contact op met de redactie.

Bekijk hier de afgeronde onderzoeken en projecten met links naar de eindrapportages.

Afgeronde onderzoeken en projecten 

Onderstaande onderzoeken en projecten zijn inmiddels afgerond. Klik op een onderzoek voor een link naar de eindrapportage.

Passende functiemix in het verpleeghuis

Passende functiemix in het verpleeghuis

De uitdagingen waar de verpleeghuiszorg voor staat, vraagt om een andere organisatie van zorg. Een optimale functiemix kan hierbij helpen. Hoe een passende functiemix bereikt kan worden, is momenteel onderwerp van onderzoek.

De VS-ggz in huisartsenpraktijken

De VS-ggz in huisartsenpraktijken

Enkele tientallen VS-ggz werken in huisartsenpraktijken om de toegankelijkheid en kwaliteit van de ggz te vergroten. Er vindt momenteel onderzoek plaats naar de haalbaarheid en waarde van de VS-ggz in huisartsenpraktijken.

Taakherschikking in de huisartsenzorg

Taakherschikking in de huisartsenzorg

Welke belemmeringen ervaren huisartsen om een PA of VS in te zetten? En wat zijn de motivaties om juist wél een PA of VS aan te nemen in de huisartsenpraktijk? Daar wordt momenteel onderzoek naar gedaan.

VS als regiebehandelaar: haalbaarheid en voorwaarden

VS als regiebehandelaar: haalbaarheid en voorwaarden

Binnen de ggz wordt de VS sinds 1 januari 2017 ingezet als regiebehandelaar. Voor de positionering en profilering van de functie is dit van groot belang gebleken. Kan de term ‘regiebehandelaar’ ook voor VS’en in andere sectoren worden gebruikt?