Selecteer een pagina
Volg ons op LinkedIn

Volg ons op LinkedIn

Het Platform Zorgmasters heeft een eigen LinkedIn-pagina. Meld je aan en volg ons op LinkedIn!

Organisatie van zorg in verpleeghuizen

Organisatie van zorg in verpleeghuizen

In de ouderenzorg is sprake van tekorten aan zorgprofessionals. Taakherschikking naar VS, PA en/of (praktijk)verpleegkundige wordt het meest genoemd als maatregel om de groeiende zorgvraag op te vangen.

Welkom

Welkom op de website van het Platform Zorgmasters.
Hier vindt u kennis over twee relatief nieuwe beroepen in de zorg: de verpleegkundig specialist (VS) en de physician assistant (PA). Wilt u met taakherschikking aan de slag? Maak dan gebruik van onze toolbox.

Over ons

Het Platform Zorgmasters verzamelt, creëert en deelt kennis over taakherschikking, specifiek over de physician assistant (PA) en de verpleegkundig specialist (VS).

Het Platform richt zich op professionals en patiënten.

Organisatie van zorg in gehandicaptenorganisaties

Organisatie van zorg in gehandicaptenorganisaties

Al enige tijd zijn er ernstige tekorten aan artsen voor verstandelijk gehandicapten. Taakherschikking naar PA’s en VS’en is de meest genoemde beleidsmaatregel om de tekorten tegen te gaan.

‘Taakherschikking is niet het startpunt’

‘Taakherschikking is niet het startpunt’

Wat is de impact van taakherschikking in de ouderenzorg? Hoe kun je taakherschikking in verpleeghuizen optimaliseren? Deze vragen stonden centraal in het promotieonderzoek van Marleen Lovink.

Handreiking VS-ggz in rol van regiebehandelaar

Handreiking VS-ggz in rol van regiebehandelaar

Op basis van wetenschappelijk onderzoek is een handreiking ontwikkeld voor de VS-ggz in de rol van regiebehandelaar. Zes praktijkvoorbeelden laten de succesfactoren zien van verpleegkundig specialisten in de ggz.

Functie van de toekomst: VS ggz

Functie van de toekomst: VS ggz

Bart is nu verpleegkundig specialist in een ggz-organisatie. In de toekomst groeit hij door naar verpleegkundig regiebehandelaar.