Het lot van EPA’s na afstuderen

Het lot van EPA’s na afstuderen

In een onderzoek onder physician assistants is uitgezocht of, waarom en hoe zij gebruik maken van EPA’s ná hun afstuderen.

Video’s van VS GGZ in rol van regiebehandelaar

Video’s van VS GGZ in rol van regiebehandelaar

Ter verrijking van de ‘Handreiking VS GGZ in de rol van regiebehandelaar’, zijn drie praktijkvoorbeelden in beeld gebracht. In korte video’s vertellen VS GGZ over de invulling van hun rol, de uitdagingen en de geleerde lessen.

Welkom

Welkom op de website van het Platform Zorgmasters.
Hier vindt u kennis over twee relatief nieuwe beroepen in de zorg: de verpleegkundig specialist (VS) en de physician assistant (PA).

Wilt u met taakherschikking aan de slag? Maak dan gebruik van onze toolbox.

Capaciteitsplan 2024-2027 PA en VS AGZ

Capaciteitsplan 2024-2027 PA en VS AGZ

De capaciteitsplannen 2024-2027 zijn gepubliceerd. Het advies is om jaarlijks 474 personen te laten instromen in de opleidingen tot VS AGZ en 286 personen in de opleidingen tot PA.

Van taakherschikking naar optimale interprofessionele samenwerking

Van taakherschikking naar optimale interprofessionele samenwerking

In dit wetenschappelijk artikel uit ‘Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie’ worden de ervaringen beschreven rond interprofessioneel samenwerken van specialisten ouderengeneeskunde, verpleegkundig specialisten en physician assistants in langdurige zorgorganisaties.