Handreiking voor de verpleegkundig specialist in de wijk

Handreiking voor de verpleegkundig specialist in de wijk

In een praktijkgericht onderzoek is de rol en positie van de verpleegkundig specialist in de wijk onderzocht. Een van de opbrengsten van dit onderzoek is een praktische handreiking. Deze bevat informatie en ervaringen van en met de verpleegkundig specialist in de wijk.

VS in de wijk: ‘Ik zie meer omdat ik anders kijk’

VS in de wijk: ‘Ik zie meer omdat ik anders kijk’

Voor Mirjam de Leede is het werk wat ze doet als verpleegkundig specialist vanzelfsprekend. De impact van haar werk op de kwaliteit van leven van haar cliënten is groot. Door met een andere blik naar mensen te kijken, lost ze snel en preventief problemen op.

VS in de wijk: ‘Laag-complexe zorg bestaat voor mij niet’

VS in de wijk: ‘Laag-complexe zorg bestaat voor mij niet’

Marleen Bus werkt als verpleegkundig specialist in de wijk In Zuid-Limburg. Zij behandelt patiënten met complexe ziektebeelden, zoals de ziekte van Parkinson. Als regiebehandelaar draagt Marleen bij aan de zelfredzaamheid en de kwaliteit van leven van deze patiënten.

Welkom

Welkom op de website van het Platform Zorgmasters.
Hier vindt u kennis over twee relatief nieuwe beroepen in de zorg: de verpleegkundig specialist (VS) en de physician assistant (PA). Wilt u met taakherschikking aan de slag? Maak dan gebruik van onze toolbox.

Over ons

Het Platform Zorgmasters verzamelt, creëert en deelt kennis over taakherschikking, specifiek over de physician assistant (PA) en de verpleegkundig specialist (VS).

Het Platform richt zich op professionals en patiënten.

VS in de wijk: ‘Het is pionieren in deze functie’

VS in de wijk: ‘Het is pionieren in deze functie’

Corry Plat werkt als verpleegkundig specialist in de wijk bij Buurtzorg in Emmen. Zij begeleidde onlangs een jonge vrouw in de laatste fase van haar leven. Over die casus en over haar werk als VS in de wijk vertelt Corry in dit interview.

Pilot wijst uit: ‘Geef VS prominente rol als Wzd-functionaris’

Pilot wijst uit: ‘Geef VS prominente rol als Wzd-functionaris’

Sinds 1 januari 2020 is de Wet Zorg en dwang van kracht. Conform de huidige wetgeving mag een verpleegkundig specialist deze rol niet invullen. Uit een pilot komt naar voren dat de VS als ‘ter zake kundig’ kan worden ingeschat om de rol van Wzd-functionaris in te vullen.

‘Durf in te zetten op taakdelegatie en taakherschikking’

‘Durf in te zetten op taakdelegatie en taakherschikking’

Een expertgroep bestaande uit huisartsen, specialist ouderengeneeskunde en arts voor verstandelijk gehandicapten, heeft acht aanbevelingen geformuleerd voor medisch-specialistische zorg. Een van de aanbevelingen gaat over taakherschikking.