Geen uitbreiding opleidingsplaatsen zorgmasters

Geen uitbreiding opleidingsplaatsen zorgmasters

De Ministers van VWS en OCW hebben gereageerd op de instroomadviezen van het Capaciteitsorgaan voor medische (vervolg)opleidingen. Voor de geadviseerde verhoging van het aantal opleidingsplaatsen voor PA en VS is geen geld beschikbaar.

PA en VS in uitvoeringsrichtlijn COVID-19-vaccinatie

PA en VS in uitvoeringsrichtlijn COVID-19-vaccinatie

Het RIVM heeft de tekst in de Uitvoeringsrichtlijn COVID-19-vaccinatie voor de uitvoerende zorgprofessionals aangepast: ‘Waar ‘arts’ staat, kan ook verpleegkundig specialist AGZ of physician assistant gelezen worden’.

Welkom

Welkom op de website van het Platform Zorgmasters.
Hier vindt u kennis over twee relatief nieuwe beroepen in de zorg: de verpleegkundig specialist (VS) en de physician assistant (PA). Wilt u met taakherschikking aan de slag? Maak dan gebruik van onze toolbox.

Over ons

Het Platform Zorgmasters verzamelt, creëert en deelt kennis over taakherschikking, specifiek over de physician assistant (PA) en de verpleegkundig specialist (VS).

Het Platform richt zich op professionals en patiënten.

Herziening landelijk opleidingsprofiel MANP

Herziening landelijk opleidingsprofiel MANP

In januari 2020 verscheen de herziene versie van het landelijk opleidingsprofiel Master Advanced Nursing Practice. Aanleiding was het verschijnen van het nieuwe beroepsprofiel voor de verpleegkundig specialist in 2019.

Veel potentie voor PA en VS in veranderend zorglandschap

Veel potentie voor PA en VS in veranderend zorglandschap

De zorg verschuift steeds vaker van binnen de muren van het ziekenhuis, naar huisartspraktijken, wijkklinieken of wijkteams. En juist daar, in de ‘anderhalvelijn’, liggen veel kansen voor PA en VS, zegt Anneke van Vught.

Voorbeelden Anderhalvelijnszorg

Voorbeelden Anderhalvelijnszorg

In deze video’s vertellen PA’s en VS’en over hun project in anderhalvelijnszorg. Wil jij ook je project of ervaringen delen? Neem contact met ons op!