Selecteer een pagina
Functie van de toekomst: VS ggz

Functie van de toekomst: VS ggz

Bart is nu verpleegkundig specialist in een ggz-organisatie. In de toekomst groeit hij door naar verpleegkundig regiebehandelaar.

Wat is taakherschikking?

Wat is taakherschikking?

Taakherschikking in de gezondheidszorg is het structureel herverdelen van taken tussen verschillende beroepsgroepen. Het gaat daarbij onder meer om physician assistants en verpleegkundig specialisten.

‘Reik naar de sterren en je raakt de maan’

‘Reik naar de sterren en je raakt de maan’

Wat is de toegevoegde waarde van een verpleegkundig specialist in de ambulancezorg? In een pilot bij de Regionale ambulancedienst Brabant Midden West Noord hopen Juliette Hereijgers en Ruud Verhalle de weg te banen voor andere verpleegkundig specialisten.

Welkom

Welkom op de website van het Platform Zorgmasters.
Hier vindt u kennis over twee relatief nieuwe beroepen in de zorg: de verpleegkundig specialist (VS) en de physician assistant (PA). Wilt u met taakherschikking aan de slag? Maak dan gebruik van onze toolbox.

Over ons

Het Platform Zorgmasters verzamelt, creëert en deelt kennis over taakherschikking, specifiek over de physician assistant (PA) en de verpleegkundig specialist (VS).

Het Platform richt zich op professionals en patiënten.

VS als regiebehandelaar buiten de ggz

VS als regiebehandelaar buiten de ggz

Buiten de ggz wordt de rol van regiebehandelaar door de VS nog niet (h)erkend. Wat is er nodig om als VS deze rol, inclusief verantwoordelijkheden, in te vullen?

De VS-ggz in huisartsenpraktijken

De VS-ggz in huisartsenpraktijken

Enkele tientallen VS-ggz werken in huisartsenpraktijken om de toegankelijkheid en kwaliteit van de ggz te vergroten. Er vindt momenteel onderzoek plaats naar de haalbaarheid en waarde van de VS-ggz in huisartsenpraktijken.