Nieuw instrument: doelmatigheidsanalyse PA en VS

Nieuw instrument: doelmatigheidsanalyse PA en VS

Met het instrument ‘Doelmatigheidsanalyse voor de PA of VS binnen de medisch specialistische zorg’ krijgt de praktijk handvatten om de inzet van een PA of VS vooraf in te schatten, te volgen en zo nodig bij te sturen.

Herziening Opleidingsprofiel MPA

Herziening Opleidingsprofiel MPA

Het Landelijk Opleidingsprofiel voor de Master Physician Assistant-opleiding is herzien. De geüpdatet versie is 1 maart 2022 ingegaan.

Welkom

Welkom op de website van het Platform Zorgmasters.
Hier vindt u kennis over twee relatief nieuwe beroepen in de zorg: de verpleegkundig specialist (VS) en de physician assistant (PA).

Wilt u met taakherschikking aan de slag? Maak dan gebruik van onze toolbox.

Subsidieregeling VS en PA is doeltreffend en doelmatig

Subsidieregeling VS en PA is doeltreffend en doelmatig

De subsidieregeling waarmee de opleidingen tot verpleegkundig specialist en physician assistant worden bekostigd, realiseert de gestelde doelen, binnen het gestelde budget. Dat is de conclusie van de derde evaluatie van de subsidieregeling.

Wettelijke kaders taakherschikking VS en PA

Wettelijke kaders taakherschikking VS en PA

In een uitgebreid artikel in Dé Verpleegkundig Specialist beschrijft Aliënde van Goor, jurist gezondheidsrecht en verpleegkundig specialist AGZ, uitgebreid de geschiedenis van taakherschikking. En hoe ziet de toekomst van taakherschikking eruit?