Selecteer een pagina
De VS-ggz in huisartsenpraktijken

De VS-ggz in huisartsenpraktijken

Enkele tientallen VS-ggz werken in huisartsenpraktijken om de toegankelijkheid en kwaliteit van de ggz te vergroten. Er vindt momenteel onderzoek plaats naar de haalbaarheid en waarde van de VS-ggz in huisartsenpraktijken.

Welkom

Welkom op de website van het Platform Zorgmasters.
Hier vindt u kennis over twee relatief nieuwe beroepen in de zorg: de verpleegkundig specialist (VS) en de physician assistant (PA). Wilt u met taakherschikking aan de slag? Maak dan gebruik van onze toolbox.

Over ons

Het Platform Zorgmasters verzamelt, creëert en deelt kennis over taakherschikking, specifiek over de physician assistant (PA) en de verpleegkundig specialist (VS).

Het Platform richt zich op professionals en patiënten.

Authorisatierichtlijn Medicatieveiligheid herzien

Authorisatierichtlijn Medicatieveiligheid herzien

Onlangs is de herziene autorisatierichtlijn Medicatieveiligheid goedgekeurd. PA’s en VS’en zijn als nieuwe beroepsgroepen met voorschrijfbevoegdheid in de herziene richtlijn opgenomen.

Invloed van beleid op omvang inzet PA en VS

Invloed van beleid op omvang inzet PA en VS

Wat is de invloed van beleid, besluitvormingsprocessen en arbeidsmarktfactoren op de omvang van de inzet van PA’s en VS’en? In opdracht van het Capaciteitsorgaan is hier onderzoek naar gedaan.