Selecteer een pagina

PA is aanwinst voor huisartsenzorg

De NAPA-vakgroep PA huisartsgeneeskunde hield in september 2018 een enquete onder 130 PA’s in de eerste lijn. Daarin komt een duidelijk beroepsbeeld van de PA naar voren.

Taakherschikking in de huisartsenzorg

Welke belemmeringen ervaren huisartsen om een PA of VS in te zetten? En wat zijn de motivaties om juist wél een PA of VS aan te nemen in de huisartsenpraktijk? Daar wordt momenteel onderzoek naar gedaan.

Taakherschikking is meer dan een VS of PA

Taakherschikking is méér dan het in huis halen van een nieuwe collega. Taakherschikking gaat over anders organiseren van het werk en daarbij het hele team betrekken. Dat zegt Emmy Derckx, directeur KOH, in dit interview.

Welkom

Welkom op de website van het Platform Zorgmasters.
Hier vindt u kennis over twee relatief nieuwe beroepen in de zorg: de verpleegkundig specialist (VS) en de physician assistant (PA). Wilt u met taakherschikking aan de slag? Maak dan gebruik van onze toolbox.

Over ons

Het Platform Zorgmasters verzamelt, creëert en deelt kennis over taakherschikking, specifiek over de physician assistant (PA) en de verpleegkundig specialist (VS).

Het Platform richt zich op professionals en patiënten.

PA voor somatische zorg binnen ggz

PA’s kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de beschikbaarheid, kwaliteit en continuïteit van de somatische zorg binnen de ggz.