DIT ONDERZOEK IS AFGEROND

Dit project is afgerond en heeft geresulteerd in de interactieve website ‘Doelmatigheidsanalyse voor de PA en VS binnen de medisch specialistische zorg (MSZ)‘.

De Adviesgroep PVI van Radboudumc is in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, in samenwerking met de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, gestart met een onderzoek naar de doelmatigheid van taakherschikking.

Het onderzoek heeft als doelstelling de doelmatige inzet van de PA of VS nader te analyseren. Dit wordt gedaan aan de hand van de beschrijving van best practices bij vijf à zes ziekenhuizen.

De analyse wordt onder andere uitgevoerd aan de hand van de registratie van verrichtingen, aangevuld met interviews.

De best practices geven inzicht in vragen zoals:

  • Wat is de bijdrage inzet PA/VS aan doelmatige zorg?
  • Wat zijn de kosten en baten van taakherschikking?
  • Wat is de tijdswinst voor andere beroepsgroepen (artsen)?
  • Wat is het financiële potentieel van taakherschikking door een PA/VS?
  • Wat is de belangrijkste reden voor het inzetten van een PA/VS?

Daarnaast gaat het onderzoek in op de overwegingen voor het inzetten van een PA of VS en op barrières die er mogelijk nog zijn. De eerste analyses en interviews hebben de afgelopen maanden plaatsgevonden.

IN HET KORT

WAT: Onderzoek naar de doelmatigheid van taakherschikking

HOE: interviews, onderzoek naar best practices

PROJECTLEIDING: Adviesgroep PVI, Radboudumc. Peter van Voorst, Yvonne Grijzen, Leo Berrevoets

LOOPTIJD: Afronding Q1 2022

Dit project wordt uitgevoerd in opdracht van: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Contact: Peter van Voorst, e-mail: Peter.vanVoorst@radboudumc.nl