Het aantal mensen met een chronische ziekte stijgt en mensen moeten langer doorwerken tot de pensioengerechtigde leeftijd. Terwijl er in de maatschappij grote veranderingen plaatsvinden staat de arbeidsgerelateerde zorg stil. Om de arbeidsgerelateerde zorg een meerwaarde te laten blijven voor het bedrijfsleven, zal de verpleegkundig specialist zijn intrede moeten maken.

De afgelopen tien jaar is de arbeidsgerelateerde zorg niet veel veranderd, terwijl er in de maatschappij wel veel veranderingen gaande zijn. In 2005 is de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) aangepast. Werkgever en medewerker hebben de verantwoordelijkheid voor verzuim gekregen. In de Arbowet staat beschreven hoe de werkgever de arbeidsomstandigheden (preventief) en de verzuimbegeleiding (reactief) moet vormgeven binnen het bedrijf. In de Arbowet die per juli 2017 is veranderd, is dit met veel media-aandacht nogmaals bij vooral werkgevers voor het voetlicht gebracht. Door de invoering van de Wet verbetering poortwachter (Wvp) in 2002 wordt de regie van verzuimbegeleiding bij werkgevers en medewerkers neergelegd en is het gemiddelde totale verzuim in Nederland gedaald van 5,5 procent in 2000 naar 3,9 procent in 2016 (CBS).

Lees het volledige artikel (pdf).

Dit artikel verscheen in NVVG magazine TBV jaargang 26; nr 3; maart 2018.

Auteur: M.G. Roseboom-Coenen MSc, arboverpleegkundige, verpleegkundig specialist, directeur-eigenaar Ro-Ad Arbodienstverlening, Waddinxveen.