Weet u het verschil tussen taakherschikking en taakdelegatie? Deze begrippen worden vaak door elkaar gebruikt.

Taakherschikking is het structureel herverdelen van taken en bijbehorende bevoegdheden en verantwoordelijkheden tussen verschillende beroepen. Het beroep staat entraal, niet de functie. De meest bekende ‘taakherschikkers’ zijn de physician assistant en de verpleegkundig specialist.

Bij Taakdelegatie wordt de uitvoering van een taak overgedragen aan een lager opgeleide. Degene die delegeert houdt zelf de eindverantwoordelijkheid.

Taakherschikking is structureel. Taakdelegatie is dat niet.

Meer weten over de verschillen tussen taakherschikking en taakdelegatie? Bekijk/download hier de presentatie van KOH, Kenniscentrum Taakherschikking Eerste Lijn.

De powerpoint-presentatie is vrij te gebruiken. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met KOH: info@stichtingkoh.nl of bel naar 040-2310620.