Aliënde van Goor, Universiteit van Amsterdam, Faculteit der Rechtsgeleerdheid. Taakherschikking: Invasieve procedures door de VS en PA; Mogelijkheden bij wet en belemmeringen in de praktijk; Masterscriptie Gezondheidsrecht

De wettelijke mogelijkheden worden in algemene zin ruim toegepast in de praktijk, gedragen door visionaire Verpleegkundig Specialisten, Physician Assistants en medisch specialisten. Dit is in lijn met ‘de juiste zorg op de juiste plek’ en het Hoofdlijnenakkoord Medisch Specialistische zorg’. Een ontwikkeling die essentieel is in de realisatie van kwalitatief goede, doelmatige en toegankelijke zorg in Nederland. Mbt de invasieve ingrepen zijn er echter ook belemmeringen in de praktijk en worden langlopende, efficiënte samenwerkingsmodellen met innovatieve medisch specialisten, VS en PA weer teruggedraaid. Deze trend heeft Van Goor juridisch getoetst.