Selecteer een pagina

Verpleeghuizen en revalidatie

In de kennisbank vindt u onderzoeksrapporten, promotieonderzoeken, beleidsstukken en artikelen over taakherschikking, specifiek over het vakgebied van de physician assistant en de verpleegkundig specialist. De publicaties zijn gerubriceerd op onderwerp en setting.

Het Platform Zorgmasters verzamelt relevante literatuur en stelt deze beschikbaar om kennis te delen en toegankelijk te maken. Mist u een rapport of onderzoek of wilt u een publicatie laten toevoegen? Neem dan contact op met de redactie.

Recente publicaties in ‘Verpleeghuizen en revalidatie’

Invloed van beleid op omvang inzet PA en VS

Wat is de invloed van beleid, besluitvormingsprocessen en arbeidsmarktfactoren op de omvang van de inzet van PA’s en VS’en? In opdracht van het Capaciteitsorgaan is hier onderzoek naar gedaan.

Taakherschikking binnen de extramurale ouderengeneeskunde

A. Betlem MSc, A.W. Hilgers MSc; Taakherschikking binnen de extramurale ouderengeneeskunde. De verpleegkundig specialist chronische zorg in de eerstelijns ouderengeneeskunde; beschrijving van een werkwijze; Dé Verpleegkundig Specialist, nummer 2, juni 2018

Profielen PA en VS: convergeren of divergeren?

Over de positionering van de beroepen van de PA en VS ten opzichte van elkaar bestaat in de praktijk nog veel onduidelijkheid. In deze notitie geven stakeholders hun visie en aanbevelingen.