Verpleeghuizen en revalidatie

In de kennisbank vindt u onderzoeksrapporten, promotieonderzoeken, beleidsstukken en artikelen over taakherschikking, specifiek over het vakgebied van de physician assistant en de verpleegkundig specialist. De publicaties zijn gerubriceerd op onderwerp en setting.

Het Platform Zorgmasters verzamelt relevante literatuur en stelt deze beschikbaar om kennis te delen en toegankelijk te maken. Mist u een rapport of onderzoek of wilt u een publicatie laten toevoegen? Neem dan contact op met de redactie.

Recente publicaties in ‘Verpleeghuizen en revalidatie’

Promotie Geert van den Brink

Op 1 november 2023 promoveerde Geert van de Brink op zijn onderzoek naar de bijdrage van de PA en VS aan de Nederlandse gezondheidszorg.

Infographic voorbehouden handelingen

Het Ministerie van VWS publiceerde een infographic en brochure over de voorwaarden voor het uitvoeren van voorbehouden handelingen.

VS ter zake kundig als Wzd-functionaris

De rol van toezicht houden op uitvoering van de Wet zorg en dwang (Wzd) ligt bij de Wzd-functionaris. Onderzoek toont aan dat de verpleegkundig specialist ‘ter zake kundig’ is voor deze rol.

VS in de wijk: slim samenwerken in acute ouderenzorg

Karin Heijne en Miranda Koertshuis werken beiden als verpleegkundig specialist AGZ in de wijk. Ze werken bij verschillende organisatie, maar zien veel overeenkomsten in hun werk in (sub-)acute ouderenzorg.