Verpleeghuizen en revalidatie

In de kennisbank vindt u onderzoeksrapporten, promotieonderzoeken, beleidsstukken en artikelen over taakherschikking, specifiek over het vakgebied van de physician assistant en de verpleegkundig specialist. De publicaties zijn gerubriceerd op onderwerp en setting.

Het Platform Zorgmasters verzamelt relevante literatuur en stelt deze beschikbaar om kennis te delen en toegankelijk te maken. Mist u een rapport of onderzoek of wilt u een publicatie laten toevoegen? Neem dan contact op met de redactie.

Recente publicaties in ‘Verpleeghuizen en revalidatie’

VS ter zake kundig als Wzd-functionaris

De rol van toezicht houden op uitvoering van de Wet zorg en dwang (Wzd) ligt bij de Wzd-functionaris. Onderzoek toont aan dat de verpleegkundig specialist ‘ter zake kundig’ is voor deze rol.

VS in de wijk: slim samenwerken in acute ouderenzorg

Karin Heijne en Miranda Koertshuis werken beiden als verpleegkundig specialist AGZ in de wijk. Ze werken bij verschillende organisatie, maar zien veel overeenkomsten in hun werk in (sub-)acute ouderenzorg.

PA/VS in ambulancezorg voorkomt ziekenhuisopname

Gerard Moerkerken is PA en werkt in een huisartsenpraktijk, is medisch adviseur op de meldkamer ambulancezorg Rotterdam en draait regelmatig diensten als PA ouderenzorg voor een verpleeghuis. Vanuit al deze functies vertelt hij over over zijn rol in acute ouderenzorg.

Capaciteitsplan 2024-2027 PA en VS AGZ

De capaciteitsplannen 2024-2027 zijn gepubliceerd. Het advies is om jaarlijks 474 personen te laten instromen in de opleidingen tot VS AGZ en 286 personen in de opleidingen tot PA.

Van taakherschikking naar optimale interprofessionele samenwerking

In dit wetenschappelijk artikel uit ‘Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie’ worden de ervaringen beschreven rond interprofessioneel samenwerken van specialisten ouderengeneeskunde, verpleegkundig specialisten en physician assistants in langdurige zorgorganisaties.