Alle publicaties in: Wetgeving

Wettelijke kaders taakherschikking VS en PA

In een uitgebreid artikel in Dé Verpleegkundig Specialist beschrijft Aliënde van Goor, jurist gezondheidsrecht en verpleegkundig specialist AGZ, uitgebreid de geschiedenis van taakherschikking. En hoe ziet de toekomst van taakherschikking eruit?

Van experiment naar wetgeving

Op 1 september 2018 zijn de wijzigingen van de Wet BIG in werking getreden en mogen PA’s en VS’en zelfstandig voorbehouden handelingen uitvoeren. Wat houdt de wijziging in en wat gaan de PA’ en VS’en hiervan merken in hun beroepspraktijk?

National mixed methods evaluation of the effects of removing legal barriers to full practice authority of Dutch nurse practitioners and physician assistants

Bruijn de-Geraets DP, Eijk van -Hustings YJL, Bessems-Beks MCM, Essers BAB, Dirksen CD, Vrijhoef HJM. National mixed methods evaluation of the effects of removing legal barriers to full practice authority of Dutch nurse practitioners and physician assistants. BMJ...