Alle publicaties in: Arbeidsmarkt

Factors related to motivation, organizational climate and work engagement within the practice environment of nurse practitioners in the Netherlands

Hoeve, Y. ten, Drent, G., & Kastermans, M. (2023). Factors related to motivation, organizational climate and work engagement within the practice environment of nurse practitioners in the Netherlands. Journal of Clinical Nursing, 10.1111/jocn.16914. Advance online...

Wat wil de werkgever?

In opdracht van het Capaciteitsorgaan is eind 2021 onderzoek uitgevoerd onder zorginstellingen in vijf sectoren. Het doel is een beeld te schetsen van de huidige, gewenste en verwachte inzet van medisch/geneeskundig specialisten, PA’s, VS’en en overige beroepen.

Resultaten alumni-onderzoek PA en VS

In 2021 vulden alumni van de MPA- en MANP-opleidingen een enquête in over o.a. hun loopbaan, taken en werkzaamheden, en patiëntkenmerken. De resultaten zijn nu gepubliceerd en vormen een van de bronnen voor de ramingen van het Capaciteitsorgaan.