Financieel

In de kennisbank vindt u onderzoeksrapporten, promotieonderzoeken, beleidsstukken en artikelen over taakherschikking, specifiek over het vakgebied van de physician assistant en de verpleegkundig specialist. De publicaties zijn gerubriceerd op onderwerp en setting.

Het Platform Zorgmasters verzamelt relevante literatuur en stelt deze beschikbaar om kennis te delen en toegankelijk te maken. Mist u een rapport of onderzoek of wilt u een publicatie laten toevoegen? Neem dan contact op met de redactie.

Recente publicaties in ‘Financieel’

Toolbox voor inzet PA en VS

Ziekenhuizen kiezen vaak nog niet bewust voor de inzet van een PA of VS. Het advies is om vooraf een businesscase te maken. Deze toolbox kan hierbij helpen.

Onderzoek: De financiële effecten van taakherschikking

Dit onderzoek gaat over de financiële effecten van de inzet van PA en VS in de ziekenhuiszorg. Er worden conclusies getrokken op het gebied van kosten en opbrengsten, de financiële situatie en de belemmeringen en bevorderingen.

Taakherschikking en kostprijzen in de praktijk

Kouwen AJ, Brink GTWJ van der, Kleven P, Leferink N, van Vugt Y, Grijzen Y, Heijden M van der, Acker B van. Taakherschikking en kostprijzen in de praktijk. Nijmegen: Radboudumc; 2016 Lees ook: Kamerbrief over onderzoek ‘Taakherschikking en kostprijzen in de...