Selecteer een pagina

Praktijk

Aan de slag met taakherschikking?

Gebruik dan deze toolbox die het Platform Zorgmasters voor professionals ontwikkeld heeft. Deze toolbox bevat praktische informatie en instrumenten om aan de slag te gaan. Alles is gratis te downloaden en te gebruiken.

h

Formulieren en handreikingen

 

Werkformulier implementatie taakherschikking VS

Werkformulier Implementatie Taakherschikking Verpleegkundig Specialist

Dit formulier is opgesteld door de Werkgroep Taakherschikking van de Federatie Medisch Specialisten en wordt ondersteund door de V&VN – Verpleegkundig Specialisten. Het formulier past bij de Handreiking Implementatie Taakherschikking van de KNMG (2012) en is met ondersteuning van het bureau van de KNMG tot stand gekomen.

Werkformulier implementatie taakherschikking PA

Werkformulier Implementatie Taakherschikking Physician Assistant

Dit formulier is opgesteld door de van Federatie Medisch Specialisten en wordt ondersteund door de Nederlandse Associatie Physician Assistants (NAPA). Het formulier past bij de Handreiking Implementatie Taakherschikking van de KNMG (2012) en is met ondersteuning van het bureau van de KNMG tot stand gekomen.

Handreiking implementatie taakherschikking

Handreiking implementatie taakherschikking

Implementatie van de wettelijke regeling om taakherschikking mogelijk te maken.

KNMG, V&VN en de NAPA

Handreiking voorschrijfbevoegdheid PA en VS

Handreiking voorschrijfbevoegdheid Verpleegkundig Specialisten en Physician Assistants

Aanvulling voor ziekenhuisapothekers op Handreiking implementatie taakherschikking

Nederlandse Verenging van Ziekenhuisapothekers (NVZA)
Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP)

Handreiking verantwoordelijkheidsverdeling bij samenwerking in de zorg

Handreiking Verantwoordelijkheidsverdeling bij samenwerking in de zorg

De Handreiking wordt onderschreven door KNMG, V&VN, KNOV, KNGF, KNMP, NIP, NVZ, NFU, GGZ Nederland en NPCF.

Beroepskader Taakherschikking

Checklist met 13 concrete aandachtspunten bij afspraken over verantwoordelijkheden

Deze Handreiking wordt onderschreven door de KNMG, de organisaties van algemene en academische ziekenhuizen (NVZ, NFU), verpleegkundigen (V&VN), verloskundigen (KNOV), fysiotherapeuten (KNGF), psychologen (NIP), apothekers (KNMP) en instellingen voor geestelijke gezondheidszorg (GGZ Nederland). Ook de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF) steunt de Handreiking.

Folders Samenwerken met de verpleegkundig specialist

Folder ‘Samenwerken met de verpleegkundig specialist’
Factsheet ‘Samenwerken met de verpleegkundig specialist’

In deze folder en het aanvullende factsheet worden de taken, competenties en bevoegdheden van de VS uitgelegd. De folders zijn bedoeld voor degenen die met de VS samenwerken, zoals o.a. medisch specialisten en leidinggevenden.

Dit informatiemateriaal is samengesteld door V&VN-VS, in samenwerking met betrokkenen uit het veld. De folders zijn online beschikbaar voor VS’en en andere belangstellenden en mogen gratis verspreid worden binnen de eigen instelling en het eigen netwerk.

Taakherschikking algemeen

Taakherschikking en bekostiging

Taakherschikking en verantwoordelijkheden

Taakherschikking | patiëntinformatie (Nederlands ondertiteld)

Taakherschikking | patiëntinformatie (Engels ondertiteld)

Taakherschikking | patiëntinformatie (Arabisch ondertiteld)

Taakherschikking | patiëntinformatie (Turks ondertiteld)

PA in de huisartsenpraktijk

VS in de huisartsenpraktijk

Publieksinformatie

 

Patiëntenfolder PA

Patiëntenfolder Physician Assistant

NAPA i.s.m. NPCF (Nederlandse Patienten en Consumenten Federatie)

Informatiefolder Uw verpleegkundig specialist stelt zich voor!

Uw verpleegkundig specialist stelt zich voor!

In deze informatiefolder wordt helder uitgelegd wat een verpleegkundig specialist kan, mag en doet.

V&VN VS (Beroepsvereniging voor Verpleegkundig Specialisten)