Praktijk

Aan de slag met taakherschikking?

Gebruik dan deze toolbox die het Platform Zorgmasters voor professionals ontwikkeld heeft. Deze toolbox bevat praktische informatie en instrumenten om aan de slag te gaan. Alles is gratis te downloaden en te gebruiken.

h

Formulieren en handreikingen

 

Werkformulier implementatie taakherschikking VS

Werkformulier Implementatie Taakherschikking Verpleegkundig Specialist (Word DOCX)

Dit formulier is opgesteld door de Werkgroep Taakherschikking van de Federatie Medisch Specialisten en wordt ondersteund door de V&VN – Verpleegkundig Specialisten. Het formulier past bij de Handreiking Implementatie Taakherschikking van de KNMG (2012) en is met ondersteuning van het bureau van de KNMG tot stand gekomen.

Werkformulier implementatie taakherschikking PA

Werkformulier Implementatie Taakherschikking Physician Assistant (Word DOCX)

Dit formulier is opgesteld door de van Federatie Medisch Specialisten en wordt ondersteund door de Nederlandse Associatie Physician Assistants (NAPA). Het formulier past bij de Handreiking Implementatie Taakherschikking van de KNMG (2012) en is met ondersteuning van het bureau van de KNMG tot stand gekomen.

Handreiking implementatie taakherschikking

Handreiking implementatie taakherschikking

Implementatie van de wettelijke regeling om taakherschikking mogelijk te maken.

KNMG, V&VN en de NAPA

Handreiking voorschrijfbevoegdheid PA en VS

Handreiking voorschrijfbevoegdheid Verpleegkundig Specialisten en Physician Assistants

Aanvulling voor ziekenhuisapothekers op Handreiking implementatie taakherschikking

Nederlandse Verenging van Ziekenhuisapothekers (NVZA)
Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP)

Handreiking verantwoordelijkheidsverdeling bij samenwerking in de zorg

Handreiking Verantwoordelijkheidsverdeling bij samenwerking in de zorg

De Handreiking wordt onderschreven door KNMG, V&VN, KNOV, KNGF, KNMP, NIP, NVZ, NFU, GGZ Nederland en NPCF.

Handreiking VS-ggz in rol van regiebehandelaar

Handreiking VS-ggz in rol van regiebehandelaar

V&VN VS en HAN University of Applied Sciences, Lectoraat Organisatie van Zorg en Dienstverlening

Beroepskader Taakherschikking

Checklist met 13 concrete aandachtspunten bij afspraken over verantwoordelijkheden

Deze Handreiking wordt onderschreven door de KNMG, de organisaties van algemene en academische ziekenhuizen (NVZ, NFU), verpleegkundigen (V&VN), verloskundigen (KNOV), fysiotherapeuten (KNGF), psychologen (NIP), apothekers (KNMP) en instellingen voor geestelijke gezondheidszorg (GGZ Nederland). Ook de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF) steunt de Handreiking.

Folders 'Samenwerken met de verpleegkundig specialist'

Folder ‘Samenwerken met de verpleegkundig specialist AGZ’
Folder ‘Samenwerken met de verpleegkundig specialist GGZ’
Folder ‘Uw verpleegkundig specialist AGZ stelt zich voor!’
Folder ‘Uw verpleegkundig specialist GGZ stelt zich voor!’
Factsheet verpleegkundig specialist (AGZ en GGZ)

In deze folder en het aanvullende factsheet worden de taken, competenties en bevoegdheden van de VS uitgelegd. De folders zijn bedoeld voor degenen die met de VS samenwerken, zoals o.a. medisch specialisten en leidinggevenden.

Dit informatiemateriaal is samengesteld door V&VN-VS, in samenwerking met betrokkenen uit het veld. De folders zijn online beschikbaar voor VS’en en andere belangstellenden en mogen gratis verspreid worden binnen de eigen instelling en het eigen netwerk.

Folder ‘Werk met een PA’

Folder ‘Werk met een PA’

Deze folder geeft informatie over de taken, competenties en bevoegdheden van de physician assistant. Ook worden het juridisch kader, de opleiding en de kosten van de inzet van een PA toegelicht. De folder is een uitgave van de NAPA.

Taakherschikking algemeen

Taakherschikking en bekostiging

Taakherschikking en verantwoordelijkheden

Taakherschikking | patiëntinformatie

Taakherschikking | patiëntinformatie

(Nederlands gesproken en Nederlands ondertiteld)
← Versie zonder geluid beschikbaar in download

Taakherschikking | patiëntinformatie

(Nederlands gesproken en Engels ondertiteld)
← Versie zonder geluid beschikbaar in download

Taakherschikking | patiëntinformatie

(Nederlands gesproken en Arabisch ondertiteld)
← Versie zonder geluid beschikbaar in download

Taakherschikking | patiëntinformatie

(Nederlands gesproken en Turks ondertiteld)
← Versie zonder geluid beschikbaar in download

PA in de huisartsenpraktijk

VS in de huisartsenpraktijk

Publieksinformatie

 

Patiëntenfolder Physician Assistant

Physician Assistant: Wat kan deze zorgprofessional voor u betekenen?

Bron: NAPA (Beroepsvereniging van Physician Assistants)

Patiëntenfolder Verpleegkundig Specialist

Uw verpleegkundig specialist AGZ stelt zich voor!
Uw verpleegkundig specialist GGZ stelt zich voor!

Bron: V&VN VS (Beroepsvereniging voor Verpleegkundig Specialisten)