Praktijk

Aan de slag met taakherschikking?

Gebruik dan deze toolbox die het Platform Zorgmasters voor professionals ontwikkeld heeft. Deze toolbox bevat praktische informatie en instrumenten om aan de slag te gaan. Alles is gratis te downloaden en te gebruiken.

h

Formulieren en handreikingen

 

Werkformulier implementatie taakherschikking VS

Werkformulier Implementatie Taakherschikking Verpleegkundig Specialist (Word DOCX)

Dit formulier is opgesteld door de Werkgroep Taakherschikking van de Federatie Medisch Specialisten en wordt ondersteund door de V&VN – Verpleegkundig Specialisten. Het formulier past bij de Handreiking Implementatie Taakherschikking van de KNMG (2012) en is met ondersteuning van het bureau van de KNMG tot stand gekomen.

Werkformulier implementatie taakherschikking PA

Werkformulier Implementatie Taakherschikking Physician Assistant (Word DOCX)

Dit formulier is opgesteld door de van Federatie Medisch Specialisten en wordt ondersteund door de Nederlandse Associatie Physician Assistants (NAPA). Het formulier past bij de Handreiking Implementatie Taakherschikking van de KNMG (2012) en is met ondersteuning van het bureau van de KNMG tot stand gekomen.

Handreiking implementatie taakherschikking

Handreiking implementatie taakherschikking

Implementatie van de wettelijke regeling om taakherschikking mogelijk te maken.

KNMG, V&VN en de NAPA

Handreikingen taakherschikking per medisch specialisme

Anesthesiologie
Beroepskader taakherschikking
NVA, NAPA

Cardio Thoracale Chirurgie
Consensusdocument taakherschikking Cardio Thoracale Chirurgie
NVT, NAPA, V&VN

Heelkunde
Consensusdocument Taakherschikking Heelkunde
NVvH, NAPA

Huisartsgeneeskunde
Handreiking taakherschikking Huisarts – Physician Assistant
LHV, InEen, NAPA

Intensive care geneeskunde
Consensusdocument taakherschikking Intensivist – Physician Assistant-IC
NVIC, NAPA

Interne geneeskunde
Consensusdocument Taakherschikking Interne Geneeskunde Internist – Physician Assistant
NIV, NAPA

Keel-Neus-Oorheelkunde
Taakherschikking in de KNO-heelkunde
KNO, NAPA, V&VN

Kindergeneeskunde
Consensusdocument taakherschikking
Physician Assistants en/of Verpleegkundig Specialisten in de Kindergeneeskunde
NVK, NAPA, V&VN VS

Klinische Genetica
Consensusdocument taakherschikking Klinische Genetica
Klinisch Geneticus – Physician Assistant / Verpleegkundig Specialist
VKGN, NAPA, V&VN VS

Klinische Geriatrie/Interne Ouderengeneeskunde
Handreiking Samenwerking en Taakherschikking in de Klinische Geriatrie/Interne Ouderengeneeskunde
NIV, NVKG, V&VN VS, NAPA

Longgeneeskunde (PA)
Consensusdocument taakherschikking Longziekten en tuberculose
Medisch Specialist – Physician Assistant
NVALT, NAPA

Longgeneeskunde (VS)
Consensusdocument taakherschikking Longziekten en tuberculose
Longartsen – Verpleegkundig Specialisten
NVALT, V&VN VS

Maag-Darm-Leverziekten
Implementatie taakherschikking Physician Assistants Maag-, Darm- en Leverziekten
NVMDL, NAPA

Neurologie
Consensusdocument Taakherschikking Neurologie
Medisch Specialist – Physician Assistant – Verpleegkundig Specialist
NVN, NAPA, V&VN VS

Oogheelkunde
Handreiking implementatie taakherschikking Oogarts – Physician assistant
NAPA, NOG

Orthopedie
Taakherschikking PA en VS in de orthopedie, een vloeiende beweging?
NOV

Ouderenzorg
Handreiking Samenwerking en Taakherschikking Ouderenzorg
Specialist ouderengeneeskunde, Verpleegkundig specialist, Physician assistant
Verenso, V&VN VS, NAPA

Reumatologie
NVR consensus document taakherschikking
NVR, NAPA, V&VN VS

Revalidatiegeneeskunde
Consensusdocument Taakherschikking in de revalidatiegeneeskunde
NAPA, V&VN VS, VRA

Spoedeisende geneeskunde
Consensusdocument Taakherschikking in de Spoedeisende Geneeskunde
NVSHA, V&VN VS, NAPA

Urologie
Consensusdocument Taakherschikking Urologie Medisch specialist – Physician Assistant
NVU, NAPA

Handreiking voorschrijfbevoegdheid PA en VS

Handreiking voorschrijfbevoegdheid Verpleegkundig Specialisten en Physician Assistants

Aanvulling voor ziekenhuisapothekers op Handreiking implementatie taakherschikking

Nederlandse Verenging van Ziekenhuisapothekers (NVZA)
Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP)

Handreiking verantwoordelijkheidsverdeling bij samenwerking in de zorg

Handreiking Verantwoordelijkheidsverdeling bij samenwerking in de zorg

Checklist met 12 concrete aandachtspunten bij afspraken over verantwoordelijkheden

De handreiking (2022) wordt onderschreven door de KNMG, de brancheverenigingen Actiz, de Nederlandse GGZ, InEen, GGD GHOR Nederland, NFU en NVZ en de beroepsverenigingen NVAVG, KNGF, KNMP, KNMT, KNOV, NAPA, NIP, NVGzP, NVvTG, V&VN en NVBMH en door Patiëntenfederatie Nederland.

Handreiking VS-ggz in rol van regiebehandelaar

Handreiking VS-ggz in rol van regiebehandelaar

V&VN VS en HAN University of Applied Sciences, Lectoraat Organisatie van Zorg en Dienstverlening

Handreiking optimalisering inzet PA binnen ziekenhuizen

Handreiking optimalisering inzet Physician Assistants binnen ziekenhuizen

Deze handreiking is door NAPA opgesteld om physician assistants die werkzaam zijn in een ziekenhuis, te ondersteunen bij het (mede)ontwikkelen van centraal beleid voor taakherschikking. De oplossingsrichtingen uit de handreiking kunnen in andere zorgsectoren van toepassing zijn.

Nederlandse Associatie voor Physician Assistants (NAPA)

Beroepskader Taakherschikking

Checklist met 13 concrete aandachtspunten bij afspraken over verantwoordelijkheden

Deze Handreiking wordt onderschreven door de KNMG, de organisaties van algemene en academische ziekenhuizen (NVZ, NFU), verpleegkundigen (V&VN), verloskundigen (KNOV), fysiotherapeuten (KNGF), psychologen (NIP), apothekers (KNMP) en instellingen voor geestelijke gezondheidszorg (GGZ Nederland). Ook de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF) steunt de Handreiking.

Folders 'Samenwerken met de verpleegkundig specialist'

Folder ‘Samenwerken met de verpleegkundig specialist AGZ’
Folder ‘Samenwerken met de verpleegkundig specialist GGZ’
Folder ‘Samenwerken met de verpleegkundig specialist in de jeugdgezondheidszorg’
Folder ‘Uw verpleegkundig specialist AGZ stelt zich voor!’
Folder ‘Uw verpleegkundig specialist GGZ stelt zich voor!’
Factsheet verpleegkundig specialist (AGZ en GGZ)

In deze folders en het aanvullende factsheet worden de taken, competenties en bevoegdheden van de VS uitgelegd. De folders zijn bedoeld voor degenen die met de VS samenwerken, zoals o.a. medisch specialisten en leidinggevenden.

Dit informatiemateriaal is samengesteld door V&VN-VS, in samenwerking met betrokkenen uit het veld. De folders zijn online beschikbaar voor VS’en en andere belangstellenden en mogen gratis verspreid worden binnen de eigen instelling en het eigen netwerk.

Folder ‘Werk met een PA’

Folder ‘Werk met een PA’

Deze folder geeft informatie over de taken, competenties en bevoegdheden van de physician assistant. Ook worden het juridisch kader, de opleiding en de kosten van de inzet van een PA toegelicht. De folder is een uitgave van de NAPA.

Taakherschikking algemeen

Taakherschikking en bekostiging

Taakherschikking en verantwoordelijkheden

Taakherschikking | patiëntinformatie

Taakherschikking | patiëntinformatie

(Nederlands gesproken en Nederlands ondertiteld)
← Versie zonder geluid beschikbaar in download

Taakherschikking | patiëntinformatie

(Nederlands gesproken en Engels ondertiteld)
← Versie zonder geluid beschikbaar in download

Taakherschikking | patiëntinformatie

(Nederlands gesproken en Arabisch ondertiteld)
← Versie zonder geluid beschikbaar in download

Taakherschikking | patiëntinformatie

(Nederlands gesproken en Turks ondertiteld)
← Versie zonder geluid beschikbaar in download

PA in de huisartsenpraktijk

VS in de huisartsenpraktijk

Publieksinformatie

 

Patiëntenfolder Physician Assistant

Physician Assistant: Wat kan deze zorgprofessional voor u betekenen?

Bron: NAPA (Beroepsvereniging van Physician Assistants)

Patiëntenfolder Verpleegkundig Specialist

Uw verpleegkundig specialist AGZ stelt zich voor!
Uw verpleegkundig specialist GGZ stelt zich voor!

Bron: V&VN VS (Beroepsvereniging voor Verpleegkundig Specialisten)