De arbeidsmarkt van de bedrijfsgezondheidszorg staat al jaren onder druk. Taakdelegatie- en taakherschikking kan voor een oplossing zorgen. In dit onderzoek zijn mogelijkheden en beperkingen van taakdelegatie- en taakherschikking binnen de bedrijfsgezondheidszorg in beeld gebracht.

De arbeidsmarkt van de bedrijfsgezondheidszorg staat al jaren onder druk. Er dreigt een tekort aan bedrijfsartsen door een aanzienlijke uitstroom als gevolg van pensionering waar te weinig instroom tegenover staat. Een oplossing hiervoor zou kunnen worden gevonden in taakdelegatie- en taakherschikking, maar onder welke voorwaarden zijn deze vormen van taakverschuiving verantwoord en efficiënt?

In deze juridisch-empirische verkenning door Nivel is naar een antwoord op deze vraag gezocht.