Selecteer een pagina

Geestelijke gezondheidszorg

In de kennisbank vindt u onderzoeksrapporten, promotieonderzoeken, beleidsstukken en artikelen over taakherschikking, specifiek over het vakgebied van de physician assistant en de verpleegkundig specialist. De publicaties zijn gerubriceerd op onderwerp en setting.

Het Platform Zorgmasters verzamelt relevante literatuur en stelt deze beschikbaar om kennis te delen en toegankelijk te maken. Mist u een rapport of onderzoek of wilt u een publicatie laten toevoegen? Neem dan contact op met de redactie.

Recente publicaties in ‘Geestelijke gezondheidszorg’

Invloed van beleid op omvang inzet PA en VS

Wat is de invloed van beleid, besluitvormingsprocessen en arbeidsmarktfactoren op de omvang van de inzet van PA’s en VS’en? In opdracht van het Capaciteitsorgaan is hier onderzoek naar gedaan.

Ggz nog terra incognita voor de PA

Er is een schreeuwend tekort aan personeel in de ggz. De inbreng van PA’s lijkt daarom een goed idee. De ggz-sector moet dan wel meer begrip krijgen van de mogelijkheden die de PA biedt, blijkt uit een onderzoek.

De VS-ggz als regiebehandelaar

Sinds 2016 kan de VS-ggz de rol van regiebehandelaar invullen. Hoe gaat dat in de praktijk? In een nationale online survey gaven VS’en in de ggz antwoord op die vraag.

Wat doet de VS GGZ in de huisartsenzorg?

De VS GGZ is een nieuwe professional in de huisartsenzorg. Wat doet een VS GGZ in de praktijk? KOH vroeg het aan verpleegkundig specialisten die in de GGZ werken. De enquête is ingevuld door 18 VS'en GGZ. Uiteindelijk waren er 11 bruikbare reacties. De enquête Van de...

PA voor somatische zorg binnen ggz

PA’s kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de beschikbaarheid, kwaliteit en continuïteit van de somatische zorg binnen de ggz.