In een uitgebreid artikel in Dé Verpleegkundig Specialist beschrijft Aliënde van Goor, jurist gezondheidsrecht en verpleegkundig specialist AGZ, uitgebreid de geschiedenis van taakherschikking. Hoe is taakherschikking tot stand gekomen, wat waren de ontwikkelingen en ook: hoe ziet de toekomst van taakherschikking eruit? 

Taakherschikking naar verpleegkundig specialist en physician assistant wordt ingezet als middel om de zorg in de toekomst toegankelijk en betaalbaar te houden. Historisch gezien gaat het om een geleidelijk proces. De eerste, beperkte verschuiving van taken van arts naar verpleegkundige ontstond in 1900, onder de in 1865 ingevoerde Wet op de Uitoefening der Geneeskunst (WUG). Een volgende stap, in de jaren vijftig, was het ontstaan van de zogenoemde verlengde-arm-constructie.

Pas in 1993 werd de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (BIG) geïntroduceerd. De focus van de Wet BIG op de beschermde beroeps- en opleidingstitels en op voorbehouden handelingen lijkt echter onvoldoende ruimte te bieden voor innovatie en flexibiliteit.

‘De VS en PA zijn als partners in de zorg niet meer weg te denken uit het Nederlands zorglandschap.’

De Raad adviseert een nieuwe Wet BIG: de ‘Wet op de Bekwaamheden in de Gezondheidszorg’. Een geleidelijke vervanging van een beroepenmodel naar een bekwaamhedenmodel zou beter aansluiten bij de zorgvraag en zorgpraktijk van efficiënte, veilige en verantwoorde zorg. De VS en PA zijn als partners in de zorg niet meer weg te denken uit het Nederlands zorglandschap.

Het volledige artikel kun je hier lezen.

Bron: Dé Verpleegkundig Specialist, nr. 1, 2022

Beluister ook de podcast ‘Wettelijke kaders en taakherschikking‘ van Dé Verpleegkundig Specialist. Verpleegkundig specialist en host Andrea van den Dool gaat in gesprek met Aliënde van Goor en cardioloog Vincent van Dijk over de wettelijke kaders van taakherschikking voor de verpleegkundig specialist en physician assistant. De podcast is gebaseerd op bovenstaand artikel Taakherschikking in de zorg, geschreven door Aliënde van Goor.  

Meer podcasts beluisteren? Bekijk hier onze verzameling!