Taakherschikking in de gezondheidszorg is het structureel herverdelen van taken tussen verschillende beroepsgroepen. Het gaat daarbij onder meer om physician assistants en verpleegkundig specialisten. Zij nemen een deel van de taken over van, met name, artsen.

Wat is de gedachte achter taakherschikking?

De zorg verbeteren, zonder dat die duurder wordt. Met die gedachte gaf het ministerie van VWS ruim tien jaar geleden groen licht voor taakherschikking. Het doel was om zorgtaken goed en efficiënt te verdelen en om zorgprofessionals ánders in te zetten: de juiste zorgverlener op de juiste plaats. De zorgvraag blijft groeien. Door de zorg anders te organiseren kan aan deze toenemende zorgvraag worden beantwoord zonder dat de kosten enorm toenemen.

Wat is een physician assistant en verpleegkundig specialist?

Physician assistants (PA) en verpleegkundig specialisten (VS) zijn zorgprofessionals met een hbo-masterdiploma. Een physician assistant kan een fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist of verpleegkundige zijn met minimaal twee jaar werkervaring en een aanvullende Master Physician Assistant. De verpleegkundig specialist is een hbo-verpleegkundige met minimaal twee jaar werkervaring en een masterdiploma Advanced Nursing Practice.

Er zijn twee verpleegkundig specialismen: een gericht op de somatische gezondheidszorg en een op de geestelijke gezondheidszorg. Beide zorgprofessionals zijn vallen onder de Wet BIG.

Wie is er verantwoordelijk voor het (niet-)handelen van een PA of VS?

Door taakherschikking kunnen de verhoudingen tussen medisch specialisten, physician assistants en verpleegkundig specialisten veranderen. Soms levert dit juridische vragen op over de verdeling van verantwoordelijkheden. De Wet BIG stelt dat iedereen verantwoordelijk is voor zijn eigen handelen.

Binnen elke instelling is het van belang dat er samenwerkingsafspraken worden gemaakt. Deze afspraken maken voor iedereen duidelijk waarvoor de medisch specialist verantwoordelijk is, en waarvoor de PA of VS. Elk ziekenhuis mag zelf beleid maken hierover; het gaat erom dat de afspraken goed worden vastgelegd en voor iedereen duidelijk zijn.

Aan de slag met taakherschikking: hoe pak je dat aan?

Taakherschikking biedt kansen als het gaat om het organiseren van zorgprocessen. Bestuurders van ziekenhuizen richten zich op het zorgproces en de kwaliteit van zorg. Dat vraagt om een goede organisatie.

De artsenfederatie KNMG heeft een Handreiking Implementatie Taakherschikking gepubliceerd. Deze handreiking is bedoeld als hulpmiddel om taakherschikking in te voeren.

Daarnaast biedt dit Platform Zorgmasters vele tools, adviezen en informatie waarmee instellingen aan de slag kunnen.

Meer weten?

Bekijk deze website voor patiënten met uitleg over de rol en taken van de physician assistant en de verpleegkundig specialist.

In deze video’s wordt in één minuut de belangrijkste informatie over deze beroepen op een rijtje gezet.