Disclaimer

Aan de website van het Platform Zorgmasters besteden wij veel aandacht. Wij streven naar zo volledig mogelijke en actuele informatie. Desondanks kunnen wij niet garanderen dat de informatie compleet, juist of actueel is. Aan de inhoud van onze website kunnen geen rechten worden ontleend. Het Platform Zorgmasters c.q. partners van het Platform en/of auteurs kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade, direct dan wel indirect, die ontstaat door toepassing van het gedachtegoed, gebruik van de informatie en/of ten gevolge van eventuele fouten of vergissingen op deze website. Ook zijn wij niet aansprakelijk voor beslissingen die worden genomen op basis van de informatie op onze site. Dat geldt ook voor eventuele overlast, schade of ongemak daaruit voortvloeiend.

Hyperlinks

In teksten op onze website gebruiken wij hyperlinks naar externe internetsites. Dit betekent niet dat het Platform Zorgmasters de producten of diensten aanbeveelt die op deze websites staan. Het Platform Zorgmasters is niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor de inhoud van deze sites; deze beheren andere partijen.

Intellectueel Eigendom

Het intellectueel eigendom (IE) van de door het Platform Zorgmasters en haar partners ontwikkelde producten en informatie op deze website berust bij het Platform Zorgmasters en/of haar partners. Alle informatie, afbeeldingen en/of audio- en beeldmateriaal mag u, voor zover deze informatie geen persoonsgegevens of anders vermeld, gebruiken mits bronvermelding.

Wijzigingen

Wij kunnen de informatie op deze website inclusief de disclaimer van tijd tot tijd wijzigen. Om op de hoogte te blijven raden wij u aan deze pagina regelmatig te lezen.

Voor het laatst gewijzigd op 5 september 2018