Physician assistants en verpleegkundig specialisten zijn bevoegd om zelfstandig medisch-specialistische zorg te registreren en te declareren. In deze Factsheet staat beschreven hoe dit in z’n werk gaat.

Sinds 1 januari 2015 zijn PA’s en VS’en in de medisch-specialistische zorg bevoegd om dbc’s te openen en te sluiten omdat zij de poortfunctie kunnen uitvoeren.

In de praktijk blijkt daar nog veel onduidelijkheid over te bestaan.

Voor een duidelijk en goed lopend registratietraject is het van belang te weten wie wat heeft geregistreerd. Een belangrijk advies in de factsheet is dan ook om zorg op de eigen AGB-code te registreren.

De factsheet bevat een overzicht van de beleidsregels voor registreren en declareren, uitleg over de poortfunctie en tips en adviezen.

De factsheet is samengesteld door FMS, V&VN VS, NAPA, NVZ, NFU en ZKN.

Download hier de factsheet.