Eerste lijn

In de kennisbank vindt u onderzoeksrapporten, promotieonderzoeken, beleidsstukken en artikelen over taakherschikking, specifiek over het vakgebied van de physician assistant en de verpleegkundig specialist. De publicaties zijn gerubriceerd op onderwerp en setting.

Het Platform Zorgmasters verzamelt relevante literatuur en stelt deze beschikbaar om kennis te delen en toegankelijk te maken. Mist u een rapport of onderzoek of wilt u een publicatie laten toevoegen? Neem dan contact op met de redactie.

Recente publicaties in ‘Eerste lijn’

Handreiking VS AGZ in huisartsenzorg

VS AGZ werken in toenemende mate in de huisartsenzorg. Hoe komt hun rol en positie tot stand? Wat zijn succesfactoren? Aan de hand van onderzoek en een praktijkvoorbeeld is deze handreiking ontwikkeld. 

De VS-ggz in de huisartsenzorg

Peter Coolen is verpleegkundig specialist-ggz bij en groepspraktijk van huisartsen. In een column in Dé Verpleegkundig Specialist pleit hij ervoor om de behandelmogelijkheden van psychische klachten in de huisartsenzorg te verbreden.

Implementatiewijzer PA en VS in anderhalvelijnszorg

Hoe start je als PA of VS een initiatief voor anderhalvelijnszorg? Hoe zorg je voor samenwerkingsafspraken, draagvlak en hoe monitor je de resultaten? Deze interactieve implementatiewijzer bevat een stappenplan, succesfactoren, tips en vijf praktijkvoorbeelden.

Terugkijken: webinar VS in de wijk

Op 29 november 2021 vond een webinar plaats over de rol en positie van de verpleegkundig specialist in de wijk, naar aanleiding van het verschijnen van de Handreiking VS in de wijk. Het webinar kun je hier terugkijken.

VS in de wijk: video

In deze video vertellen verpleegkundig specialisten over hun werk in de wijk. Ook vertellen collega’s en een huisarts over de samenwerking met de VS in de wijk. Deze video behoort bij het praktijkgericht onderzoek naar de rol en positie van de verpleegkundig specialist in de wijk.

Handreiking voor de verpleegkundig specialist in de wijk

In een praktijkgericht onderzoek is de rol en positie van de verpleegkundig specialist in de wijk onderzocht. Een van de opbrengsten van dit onderzoek is een praktische handreiking. Deze bevat informatie en ervaringen van en met de verpleegkundig specialist in de wijk.

VS in de wijk: ‘Ik zie meer omdat ik anders kijk’

Voor Mirjam de Leede is het werk wat ze doet als verpleegkundig specialist vanzelfsprekend. De impact van haar werk op de kwaliteit van leven van haar cliënten is groot. Door met een andere blik naar mensen te kijken, lost ze snel en preventief problemen op.