Eerste lijn

In de kennisbank vindt u onderzoeksrapporten, promotieonderzoeken, beleidsstukken en artikelen over taakherschikking, specifiek over het vakgebied van de physician assistant en de verpleegkundig specialist. De publicaties zijn gerubriceerd op onderwerp en setting.

Het Platform Zorgmasters verzamelt relevante literatuur en stelt deze beschikbaar om kennis te delen en toegankelijk te maken. Mist u een rapport of onderzoek of wilt u een publicatie laten toevoegen? Neem dan contact op met de redactie.

Recente publicaties in ‘Eerste lijn’

VS in huisartsenpraktijk maakt het verschil in acute ouderenzorg

In een grote huisartsenpraktijk in Doesburg werken drie verpleegkundig specialisten. Pionier Irma Damen heeft de weg gebaand voor haar twee collega’s Marieke Veugelink en Karen Hemel. Zij richten zich vooral op de oudere patiënt die zij zo lang mogelijk thuis en in de eerstelijnszorg proberen te houden.

GEM-team: parel in acute ouderenzorg

Vera Hogervorst is verpleegkundig specialist AGZ acute ouderenzorg in het Tergooi MC. Samen met klinisch geriater Annemarieke de Jonghe heeft zij het GEM-team opgericht. Dit multidisciplinaire team buigt zich over kwetsbare ouderen die zich op de SEH melden met een acute zorgvraag.

VS in de wijk: slim samenwerken in acute ouderenzorg

Karin Heijne en Miranda Koertshuis werken beiden als verpleegkundig specialist AGZ in de wijk. Ze werken bij verschillende organisatie, maar zien veel overeenkomsten in hun werk in (sub-)acute ouderenzorg.

PA/VS in ambulancezorg voorkomt ziekenhuisopname

Gerard Moerkerken is PA en werkt in een huisartsenpraktijk, is medisch adviseur op de meldkamer ambulancezorg Rotterdam en draait regelmatig diensten als PA ouderenzorg voor een verpleeghuis. Vanuit al deze functies vertelt hij over over zijn rol in acute ouderenzorg.

Capaciteitsplan 2024-2027 PA en VS AGZ

De capaciteitsplannen 2024-2027 zijn gepubliceerd. Het advies is om jaarlijks 474 personen te laten instromen in de opleidingen tot VS AGZ en 286 personen in de opleidingen tot PA.