Eerste lijn

In de kennisbank vindt u onderzoeksrapporten, promotieonderzoeken, beleidsstukken en artikelen over taakherschikking, specifiek over het vakgebied van de physician assistant en de verpleegkundig specialist. De publicaties zijn gerubriceerd op onderwerp en setting.

Het Platform Zorgmasters verzamelt relevante literatuur en stelt deze beschikbaar om kennis te delen en toegankelijk te maken. Mist u een rapport of onderzoek of wilt u een publicatie laten toevoegen? Neem dan contact op met de redactie.

Recente publicaties in ‘Eerste lijn’

Financiering VS of PA in huisartsenzorg

Voor huisartsen die overwegen om een VS of PA op te leiden, maakte KOH (Kenniscentrum taakherschikking) twee korte video’s met uitleg over financiering.  

Onderzoek VS en PA in de huisartsenzorg

Werkt u als VS of PA in de huisartsenzorg? Vul dan deze vragenlijst in. Op verzoek van VWS brengt KOH het aantal VS en PA in de huisartsenzorg in kaart.

Folder VS GGZ in de huisartsenpraktijk

Wat doet een VS GGZ in de huisartsenpraktijk? Welke mogelijkheden heeft deze verpleegkundig specialist? De antwoorden vindt u in deze beknopte folder.

PA en VS in uitvoeringsrichtlijn COVID-19-vaccinatie

Het RIVM heeft de tekst in de Uitvoeringsrichtlijn COVID-19-vaccinatie voor de uitvoerende zorgprofessionals aangepast: ‘Waar ‘arts’ staat, kan ook verpleegkundig specialist AGZ of physician assistant gelezen worden’.

De VS GGZ in de huisartsenpraktijk: ervaringen in de praktijk

In juni 2019 verscheen het artikel ‘Veelbelovende nieuwkomer in huisartspraktijk’ waarin de rol van de Verpleegkundig Specialist GGZ (VS GGZ) in een huisartsenpraktijk werd belicht. In een artikel uit ‘De Eerstelijns’ worden de ervaringen gepresenteerd van...

Veel potentie voor PA en VS in veranderend zorglandschap

De zorg verschuift steeds vaker van binnen de muren van het ziekenhuis, naar huisartspraktijken, wijkklinieken of wijkteams. En juist daar, in de ‘anderhalvelijn’, liggen veel kansen voor PA en VS, zegt Anneke van Vught.

Voorbeelden Anderhalvelijnszorg

In deze video’s vertellen PA’s en VS’en over hun project in anderhalvelijnszorg. Wil jij ook je project of ervaringen delen? Neem contact met ons op!

IMPACT van een VS op de ambulancezorg

In het domein van de ambulancezorg zijn master-opgeleide professionals niet of bijna niet zichtbaar. Een IMPACT-studie gaat daar verandering in brengen.