In dit wetenschappelijk artikel uit ‘Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie’ worden de ervaringen beschreven rond interprofessioneel samenwerken van specialisten ouderengeneeskunde, verpleegkundig specialisten en physician assistants uit een aantal langdurige zorgorganisaties. Het doel was inzicht te krijgen in de succesfactoren en de uitdagingen van de interprofessionele samenwerking van deze beroepsgroepen.

Het bieden van kwalitatief goede medische zorg aan ouderen met complexe multimorbiditeit wordt een belangrijke uitdaging in de komende decennia. Door een groeiende behoefte aan zorg en door schaarste aan zorgprofessionals, waaronder specialisten ouderengeneeskunde (SO), komt goede medische zorg aan deze groep ouderen steeds meer onder druk te staan. Zowel in de langdurige zorg aan ouderen als voor thuiswonende ouderen wordt de druk sterk gevoeld.

In toenemende mate worden verpleegkundig specialisten (VS) en physician assistants (PA) ingezet. Zowel de VS als de PA zijn voor een aantal voorbehouden handelingen bevoegd om zelfstandig te indiceren, uit te voeren en te delegeren.

Voor het structureel herverdelen van taken tussen beroepen, oftewel taakherschikking, is het belangrijk om ervaringen uit te wisselen. Hierbij is interprofessioneel leren, waarbij verschillende professionals met en van elkaar leren, essentieel. Het kan bijdragen aan het toekomstbestendiger maken van deze zorg.

In de afgelopen jaren zijn door betrokken beroepsgroepen verschillende hulpmiddelen ontwikkeld om het opzetten en uitvoeren van deze samenwerking te ondersteunen.

Voor de medische zorg in de ziekenhuizen is er de handreiking ‘Samenwerking en Taakherschikking in de Klinische Geriatrie/Interne Ouderengeneeskunde’ van de beroepsverenigingen van de klinisch geriaters, internisten, verpleegkundig specialisten en physician assistants.

Op dit Platform Zorgmasters wordt kennis over taakherschikking gedeeld en gecreëerd, specifiek over de verpleegkundig specialist en physician assistant.

De beroepsverenigingen van SO’s, VS’en en PA’s publiceerden de handreiking ‘Samenwerking en taakherschikking ouderenzorg’.

Deze ontwikkelingen zijn aanleiding geweest om de ervaringen te inventariseren van SO’s, VS’en en PA’s met taakherschikking en interprofessionele samenwerking uit een aantal langdurige zorgorganisaties. Hiermee wordt inzicht geboden in de succesfactoren, de uitdagingen en de mate van interprofessionele samenwerking van deze beroepsgroepen. Dat kan zorgprofessionals en zorgorganisaties in de langdurige zorg helpen bij het realiseren en/of verbeteren van de interprofessionele samenwerking.

Naar een toekomstbestendige medische zorg voor ouderen met complexe multimorbiditeit door interprofessionele samenwerking: leren van ervaringen uit de langdurige zorg

Marjon van Rijn, Iris van Doorne, Maaike C.C. Bierstekers, Martin Smalbrugge
Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie, Volume 53, Issue 4
DOI: 10.36613/tgg.1875-6832/2022.04.02