Kennis

In de kennisbank vindt u onderzoeksrapporten, promotieonderzoeken, beleidsstukken en artikelen over taakherschikking, specifiek over het vakgebied van de physician assistant en de verpleegkundig specialist. De publicaties zijn gerubriceerd op onderwerp en setting.

Het Platform Zorgmasters verzamelt relevante literatuur en stelt deze beschikbaar om kennis te delen en toegankelijk te maken. Mist u een rapport of onderzoek of wilt u een publicatie laten toevoegen? Neem dan contact op met de redactie.

Recente publicaties in de kennisbank

Juridische aspecten niet-reanimeerbeleid

Een patiënt kan in een schriftelijke wilsverklaring vastleggen niet behandeld (gereanimeerd) te willen worden. Behandelaren dienen deze wil te respecteren, maar er zijn uitzonderingen.

Terugkijken: webinar VS in de wijk

Op 29 november 2021 vond een webinar plaats over de rol en positie van de verpleegkundig specialist in de wijk, naar aanleiding van het verschijnen van de Handreiking VS in de wijk. Het webinar kun je hier terugkijken.

VS in de wijk: video

In deze video vertellen verpleegkundig specialisten over hun werk in de wijk. Ook vertellen collega’s en een huisarts over de samenwerking met de VS in de wijk. Deze video behoort bij het praktijkgericht onderzoek naar de rol en positie van de verpleegkundig specialist in de wijk.

Handreiking voor de verpleegkundig specialist in de wijk

In een praktijkgericht onderzoek is de rol en positie van de verpleegkundig specialist in de wijk onderzocht. Een van de opbrengsten van dit onderzoek is een praktische handreiking. Deze bevat informatie en ervaringen van en met de verpleegkundig specialist in de wijk.

VS in de wijk: ‘Ik zie meer omdat ik anders kijk’

Voor Mirjam de Leede is het werk wat ze doet als verpleegkundig specialist vanzelfsprekend. De impact van haar werk op de kwaliteit van leven van haar cliënten is groot. Door met een andere blik naar mensen te kijken, lost ze snel en preventief problemen op.

VS in de wijk: ‘Laag-complexe zorg bestaat voor mij niet’

Marleen Bus werkt als verpleegkundig specialist in de wijk In Zuid-Limburg. Zij behandelt patiënten met complexe ziektebeelden, zoals de ziekte van Parkinson. Als regiebehandelaar draagt Marleen bij aan de zelfredzaamheid en de kwaliteit van leven van deze patiënten.

VS in de wijk: ‘Het is pionieren in deze functie’

Corry Plat werkt als verpleegkundig specialist in de wijk bij Buurtzorg in Emmen. Zij begeleidde onlangs een jonge vrouw in de laatste fase van haar leven. Over die casus en over haar werk als VS in de wijk vertelt Corry in dit interview.