Kennis

In de kennisbank vindt u onderzoeksrapporten, promotieonderzoeken, beleidsstukken en artikelen over taakherschikking, specifiek over het vakgebied van de physician assistant en de verpleegkundig specialist. De publicaties zijn gerubriceerd op onderwerp en setting.

Het Platform Zorgmasters verzamelt relevante literatuur en stelt deze beschikbaar om kennis te delen en toegankelijk te maken. Mist u een rapport of onderzoek of wilt u een publicatie laten toevoegen? Neem dan contact op met de redactie.

Recente publicaties in de kennisbank

Geen uitbreiding opleidingsplaatsen zorgmasters

De Ministers van VWS en OCW hebben gereageerd op de instroomadviezen van het Capaciteitsorgaan voor medische (vervolg)opleidingen. Voor de geadviseerde verhoging van het aantal opleidingsplaatsen voor PA en VS is geen geld beschikbaar.

PA en VS in uitvoeringsrichtlijn COVID-19-vaccinatie

Het RIVM heeft de tekst in de Uitvoeringsrichtlijn COVID-19-vaccinatie voor de uitvoerende zorgprofessionals aangepast: ‘Waar ‘arts’ staat, kan ook verpleegkundig specialist AGZ of physician assistant gelezen worden’.

Richtlijn praktijkleren vios-opleiding

De Richtlijn praktijkleren voor de opleiding van de verpleegkundige in opleiding tot specialist (vios) is geschreven naar aanleiding van de herziening van het landelijk opleidingsprofiel MANP in 2020.

Herziening landelijk opleidingsprofiel MANP

In januari 2020 verscheen de herziene versie van het landelijk opleidingsprofiel Master Advanced Nursing Practice. Aanleiding was het verschijnen van het nieuwe beroepsprofiel voor de verpleegkundig specialist in 2019.

De VS GGZ in de huisartsenpraktijk: ervaringen in de praktijk

In juni 2019 verscheen het artikel ‘Veelbelovende nieuwkomer in huisartspraktijk’ waarin de rol van de Verpleegkundig Specialist GGZ (VS GGZ) in een huisartsenpraktijk werd belicht. In een artikel uit ‘De Eerstelijns’ worden de ervaringen gepresenteerd van...

De grenzen van de bevoegdheid

De grenzen van de zelfstandige bevoegdheid verpleegkundig specialist zijn in de regelgeving vrij algemeen geformuleerd en daardoor vaag.

Apothekers en de voorschrijfbevoegdheid van de VS

De verpleegkundig specialist heeft al sinds 2012 een zelfstandige bevoegdheid tot het schrijven van UR-geneesmiddelen op recept. Toch worstelen apothekers nog steeds met deze voor hen nieuwe voorschrijvers.