Selecteer een pagina

Kennis

In de kennisbank vindt u onderzoeksrapporten, promotieonderzoeken, beleidsstukken en artikelen over taakherschikking, specifiek over het vakgebied van de physician assistant en de verpleegkundig specialist. De publicaties zijn gerubriceerd op onderwerp en setting.

Het Platform Zorgmasters verzamelt relevante literatuur en stelt deze beschikbaar om kennis te delen en toegankelijk te maken. Mist u een rapport of onderzoek of wilt u een publicatie laten toevoegen? Neem dan contact op met de redactie.

Recente publicaties in de kennisbank

Toolbox voor inzet PA en VS

Ziekenhuizen kiezen vaak nog niet bewust voor de inzet van een PA of VS. Het advies is om vooraf een businesscase te maken. Deze toolbox kan hierbij helpen.

Onderzoek onder zorgmanagers naar inzet VS en PA

Hoeveel PA’s en VS’en zijn in de toekomst nodig? Het Capaciteitsorgaan gaat in opdracht van het ministerie van VWS op zoek naar het antwoord op deze vraag. U kunt hieraan bijdragen door een digitale enquête in te vullen.

‘PA in de huisartsenparktijk is structurele oplossing’

Hoe kunnen huisartsen meer tijd voor de patiënt creëren én de werkdruk verlagen? De LHV verzamelt voorbeelden van huisartsen die hier een manier voor hebben gevonden. Zoals huisarts Ton Boermans die al tien jaar een PA in dienst heeft.

Wat doet de VS GGZ in de huisartsenzorg?

De VS GGZ is een nieuwe professional in de huisartsenzorg. Wat doet een VS GGZ in de praktijk? KOH vroeg het aan verpleegkundig specialisten die in de GGZ werken. De enquête is ingevuld door 18 VS'en GGZ. Uiteindelijk waren er 11 bruikbare reacties. De enquête Van de...

Uitbreiding aantal opleidingsplaatsen voor PA en VS

In september 2019 kunnen méér studenten starten met de opleiding tot PA of VS dan oorspronkelijk gepland. Het gaat om 30 extra opleidingsplaatsen bij de opleiding tot PA en 60 extra bij de opleiding tot VS.