Kennis

In de kennisbank vindt u onderzoeksrapporten, promotieonderzoeken, beleidsstukken en artikelen over taakherschikking, specifiek over het vakgebied van de physician assistant en de verpleegkundig specialist. De publicaties zijn gerubriceerd op onderwerp en setting.

Het Platform Zorgmasters verzamelt relevante literatuur en stelt deze beschikbaar om kennis te delen en toegankelijk te maken. Mist u een rapport of onderzoek of wilt u een publicatie laten toevoegen? Neem dan contact op met de redactie.

Recente publicaties in de kennisbank

Onderzoek VS en PA in de huisartsenzorg

Werkt u als VS of PA in de huisartsenzorg? Vul dan deze vragenlijst in. Op verzoek van VWS brengt KOH het aantal VS en PA in de huisartsenzorg in kaart.

Kernwaarden voor passende zorg

De deelnemers van de Leergang Strategie & Positionering van V&VN VS hebben zich verdiept in het vraagstuk van ‘passende zorg’. In een beleidsstuk geven zij hun visie op de rol van de verpleegkundig specialist als regievoerend zorgprofessional.

De VS als onmisbare schakel binnen arbeidsgerelateerde zorg

Door maatschappelijke veranderingen in Nederland zal binnen de arbeidsgerelateerde zorg anders gewerkt moeten worden. De VS kan hier een belangrijke rol in spelen. De verpleegkundig specialist speelt een belangrijke rol op het gebied van preventie en duurzame...

Taakherschikking goed mogelijk binnen arbeidsgerelateerde zorg

Het aantal mensen met een chronische ziekte stijgt en mensen moeten langer doorwerken tot de pensioengerechtigde leeftijd. Terwijl er in de maatschappij grote veranderingen plaatsvinden staat de arbeidsgerelateerde zorg stil. Om de arbeidsgerelateerde zorg een...

Folder VS GGZ in de huisartsenpraktijk

Wat doet een VS GGZ in de huisartsenpraktijk? Welke mogelijkheden heeft deze verpleegkundig specialist? De antwoorden vindt u in deze beknopte folder.