Selecteer een pagina

Kennis

In de kennisbank vindt u onderzoeksrapporten, promotieonderzoeken, beleidsstukken en artikelen over taakherschikking, specifiek over het vakgebied van de physician assistant en de verpleegkundig specialist. De publicaties zijn gerubriceerd op onderwerp en setting.

Het Platform Zorgmasters verzamelt relevante literatuur en stelt deze beschikbaar om kennis te delen en toegankelijk te maken. Mist u een rapport of onderzoek of wilt u een publicatie laten toevoegen? Neem dan contact op met de redactie.

Recente publicaties in de kennisbank

PA is aanwinst voor huisartsenzorg

De NAPA-vakgroep PA huisartsgeneeskunde hield in september 2018 een enquete onder 130 PA’s in de eerste lijn. Daarin komt een duidelijk beroepsbeeld van de PA naar voren.

Positionering beroepsbeoefenaren huisartsenzorg

KOH maakte deze infographic over de verschillende functies binnen de huisartsenzorg. Het sluit goed aan bij de nieuwe kernwaarde ‘gezamenlijk’ die de huisartsen onlangs toevoegden aan hun herijkte kernwaarden.

Van experiment naar wetgeving

Op 1 september 2018 zijn de wijzigingen van de Wet BIG in werking getreden en mogen PA’s en VS’en zelfstandig voorbehouden handelingen uitvoeren. Wat houdt de wijziging in en wat gaan de PA’ en VS’en hiervan merken in hun beroepspraktijk?

Zelfstandige bevoegdheid VS en PA is doelmatig en effectief

De belangrijkste conclusie uit het proefschrift van Daisy de Bruijn-Geraets is dat de toekenning van de zelfstandige bevoegdheid voor een aantal voorbehouden handelingen aan VS’en en PA’s doelmatig en effectief is gebleken.

Taakherschikking binnen de extramurale ouderengeneeskunde

A. Betlem MSc, A.W. Hilgers MSc; Taakherschikking binnen de extramurale ouderengeneeskunde. De verpleegkundig specialist chronische zorg in de eerstelijns ouderengeneeskunde; beschrijving van een werkwijze; Dé Verpleegkundig Specialist, nummer 2, juni 2018