Selecteer een pagina

Kennis

In de kennisbank vindt u onderzoeksrapporten, promotieonderzoeken, beleidsstukken en artikelen over taakherschikking, specifiek over het vakgebied van de physician assistant en de verpleegkundig specialist. De publicaties zijn gerubriceerd op onderwerp en setting.

Het Platform Zorgmasters verzamelt relevante literatuur en stelt deze beschikbaar om kennis te delen en toegankelijk te maken. Mist u een rapport of onderzoek of wilt u een publicatie laten toevoegen? Neem dan contact op met de redactie.

Recente publicaties in de kennisbank

Taakherschikking of taakdelegatie?

Weet u het verschil tussen taakherschikking en taakdelegatie? KOH, Kenniscentrum Taakherschikking Eerste Lijn, legt het uit.

Onderzoek: De financiële effecten van taakherschikking

Dit onderzoek gaat over de financiële effecten van de inzet van PA en VS in de ziekenhuiszorg. Er worden conclusies getrokken op het gebied van kosten en opbrengsten, de financiële situatie en de belemmeringen en bevorderingen.

PA voor somatische zorg binnen ggz

PA’s kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de beschikbaarheid, kwaliteit en continuïteit van de somatische zorg binnen de ggz.