Selecteer een pagina

Kennis

In de kennisbank vindt u onderzoeksrapporten, promotieonderzoeken, beleidsstukken en artikelen over taakherschikking, specifiek over het vakgebied van de physician assistant en de verpleegkundig specialist. De publicaties zijn gerubriceerd op onderwerp en setting.

Het Platform Zorgmasters verzamelt relevante literatuur en stelt deze beschikbaar om kennis te delen en toegankelijk te maken. Mist u een rapport of onderzoek of wilt u een publicatie laten toevoegen? Neem dan contact op met de redactie.

Recente publicaties in de kennisbank

Zelfstandige bevoegdheid VS en PA is doelmatig en effectief

De belangrijkste conclusie uit het proefschrift van Daisy de Bruijn-Geraets is dat de toekenning van de zelfstandige bevoegdheid voor een aantal voorbehouden handelingen aan VS’en en PA’s doelmatig en effectief is gebleken.

Taakherschikking binnen de extramurale ouderengeneeskunde

A. Betlem MSc, A.W. Hilgers MSc; Taakherschikking binnen de extramurale ouderengeneeskunde. De verpleegkundig specialist chronische zorg in de eerstelijns ouderengeneeskunde; beschrijving van een werkwijze; Dé Verpleegkundig Specialist, nummer 2, juni...

Taakherschikking maakt orthopedie beter

Taakherschikking binnen de orthopedie kan resulteren in een soepelere organisatie, met meer aandacht voor de patiënt en gerichtere inzet van de medisch specialist.

De waarde van de VS door de ogen van patiënten

Eerder onderzoek heeft de positieve effecten aangetoond van taakherschikking op kwaliteit van zorg. Uit nieuw onderzoek is nu gebleken dat ook de patiënt zeer tevreden is over de zorg door en de vakbekwaamheid van de VS.