Kennis

In de kennisbank vindt u onderzoeksrapporten, promotieonderzoeken, beleidsstukken en artikelen over taakherschikking, specifiek over het vakgebied van de physician assistant en de verpleegkundig specialist. De publicaties zijn gerubriceerd op onderwerp en setting.

Het Platform Zorgmasters verzamelt relevante literatuur en stelt deze beschikbaar om kennis te delen en toegankelijk te maken. Mist u een rapport of onderzoek of wilt u een publicatie laten toevoegen? Neem dan contact op met de redactie.

Recente publicaties in de kennisbank

Impact of nurse practitioner care on patients with chronic conditions

Loes van Dusseldorp, MSc (Researcher), Marieke Groot, PhD (Senior Researcher and Assistant Professor), Marian Adriaansen, PhD (Professor), Anneke van Vught, PhD (Associate Professor), Kris Vissers, PhD (Professor), & Jeroen Peters, PhD (Program Director). Impact...

Financiering VS of PA in huisartsenzorg

Voor huisartsen die overwegen om een VS of PA op te leiden, maakte KOH (Kenniscentrum taakherschikking) twee korte video’s met uitleg over financiering.  

Onderzoek VS en PA in de huisartsenzorg

Werkt u als VS of PA in de huisartsenzorg? Vul dan deze vragenlijst in. Op verzoek van VWS brengt KOH het aantal VS en PA in de huisartsenzorg in kaart.

Kernwaarden voor passende zorg

De deelnemers van de Leergang Strategie & Positionering van V&VN VS hebben zich verdiept in het vraagstuk van ‘passende zorg’. In een beleidsstuk geven zij hun visie op de rol van de verpleegkundig specialist als regievoerend zorgprofessional.