De verpleegkundig specialist heeft al sinds 2012 een zelfstandige bevoegdheid tot het schrijven van UR-geneesmiddelen op recept. Toch worstelen apothekers nog steeds met deze voor hen nieuwe voorschrijvers.

Apothekers vinden het moeilijk om te kunnen vaststellen of de verpleegkundig specialist voldoende bekwaam is. De verpleegkundig specialist weet vaak niet precies wat de rol van de apotheker is.

Het waarborgen van de medicatieveiligheid is een gezamenlijk doel. Apotheker en verpleegkundig specialist moeten elkaar hierin ondersteunen, zegt Jurriane Rendering, juridisch adviseur gezondheidsrecht.

Lees de column in Dé Verpleegkundig Specialist, nr. 3, september 2020.