De subsidieregeling voor de opleiding tot Master Advanced Nurse Practitioner (MANP) en de opleiding tot Master Physician Assistant (MPA) is definitief verlengd. Ook is het subsidiebedrag verhoogd.

De huidige subsidieregeling vervalt op 1 juli 2023. De nieuwe subsidieregeling treedt dan in werking en geldt tot 1 juli 2028. Het definitieve besluit tot verlenging van de subsidieregeling is gepubliceerd in de Staatscourant.

Het subsidiebedrag per student per maand is verhoogd naar € 1.964,– (was € 1.875,–). Dit is het bedrag dat aan de zorgwerkgever wordt betaald als tegemoetkoming in de buitenschoolse kosten. De reden om het normbedrag te verhogen is dat uit de evaluatie blijkt dat verschillende opleidingscoördinatoren aangeven dat de regeling op dit punt moet worden bijgesteld.

Voor de opleidingen tot verpleegkundig specialist (MANP) of physician assistant (MPA) geldt een subsidieregeling. Hiermee kunnen werkgevers compensatie ontvangen voor de salariskosten. De subsidie die wordt verleend, is bedoeld als tegemoetkoming in de kosten die de werkgever maakt omdat studenten een deel van hun aanstelling besteden aan het volgen van de opleiding, maar wel salaris ontvangen.

Aanmelden voor een van de MANP-opleidingen tot verpleegkundig specialist geschiedt via de hogescholen.

Aanmelden voor een van de MPA-opleidingen tot physician assistant gaat via het landelijk aanmeldportaal.