Hoe beïnvloedt overheidsbeleid de inzet van physician assistants en verpleegkundig specialisten? Dit artikel bevat een onderzoeksprotocol om inzicht te krijgen in onder andere hoe en voor wie overheidsbeleid van invloed is op de omvang van de inzet van PA en VS.

De zorg wordt geconfronteerd met diverse uitdagingen: oplopende zorgkosten, een toenemende zorgvraag en (regionale) arbeidsmarkttekorten. Internationaal worden physician assistants (PA’s) en verpleegkundig specialisten (VS’en) gezien als beroepen die de druk op het gezondheidszorgsysteem kunnen verlichten, doordat zij taken overnemen van geneeskundig specialisten. Dit is een belangrijke reden waarom diverse overheden beleid voeren op de inzet van PA’s en VS’en binnen hun land.

Nederlandse overheidsmaatregelen

In Nederland implementeerde de overheid een breed pakket aan maatregelen, waaronder:

  • subsidiëring van opleidingsplaatsen;
  • opname van de beroepen in Wet BIG;
  • bekostiging van kennis-/consultatieplatforms en (evaluatie)onderzoek;
  • toekenning van bevoegdheden voor bepaalde voorbehouden handelingen
  • het creëren van declaratie- en registratiemogelijkheden.

Onderzoeksprotocol

Wat echter ontbreekt is inzicht in ‘hoe’, ‘voor wie’, ‘binnen welke context’ en ‘op wat voor manier’ overheidsbeleid van invloed is op de omvang van de inzet van PA en VS.

Dit artikel bevat een onderzoeksprotocol waarin we beschrijven hoe we meer inzicht willen verkrijgen in deze zaken. De uitkomsten van het onderzoek bieden handvatten voor overheden, beroeps- en sectororganisaties en andere stakeholders in de zorg om effectiever te sturen op de arbeidsmarkt en de beroepenmix in de zorg. Hiermee kan een bijdrage worden geleverd aan de toegankelijkheid, betaalbaarheid en kwaliteit van de zorg. ​

Contactpersoon: Ellen Dankers-de Mari, ellen.dankers-demari@radboudumc.nl

Bekijk hier het volledige artikel:How government policies influence Nurse Practitioner and Physician Assistant deployment: protocol for a realist evaluation mixed-method study‘.