Een patiënt kan in een schriftelijke wilsverklaring vastleggen niet behandeld (gereanimeerd) te willen worden. Behandelaren dienen deze wil te respecteren. In sommige gevallen gaat het oordeel van de behandelaar voor.

Een behandelaar kan op medische gronden besluiten om een patiënt niet te reanimeren. Is er sprake van medisch zinloos handelen, dan gaat het oordeel van de behandelaar voor.

In een acute situatie, waarin de patiënt buiten bewustzijn is, neemt de behandelaar het besluit om wel of niet te reanimeren.

In deze juridische column worden de begrippen ‘Reanimeren tenzij’, ‘Informed consent’ en de wilverklaring toegelicht. Een praktijkvoorbeeld laat zien hoe een situatie op een verpleegafdeling razendsnel kan veranderen en er een keuze gemaakt wordt om te reanimeren onder drukke omstandigheden.

Bron: Dé Verpleegkundig Specialist, nr. 4, december 2021, door Mr. J.A. Rendering, juridisch adviseur gezondheidsrecht, en E. Lugtmeier, VS AGZ.