Onder bepaalde voorwaarden mag een verpleegkundig specialist UR-geneesmiddelen voorschrijven. Geneesmiddelen voor onderzoek mag de VS niet voorschrijven. Hoe zit dat?

De verpleegkundig specialist is zelfstandig bevoegd tot het voorschrijven van UR-geneesmiddelen op recept. Voor deze zelfstandige bevoegdheid gelden een aantal voorwaarden waardoor er grenzen worden gesteld aan deze bevoegdheid.

Een van de voorwaarden in de ‘Regeling zelfstandige bevoegdheid verpleegkundig specialisten’ is dat het routinematige handelingen betreft.

Bij medisch-wetenschappelijk onderzoek gaat het naar de mening van de inspectie meestal niet om routinemage handelingen. De verpleegkundig specialist mag dus geen geneesmiddelen voor onderzoek voorschrijven.

Lees verder in de juridische column van Jurriane Rendering in Dé Verpleegkundig Specialist, nr. 1, maart 2021.