Dit artikel biedt een praktische en inhoudelijke toelichting op de registratieverplichting voor beroepsbeoefenaren die de poortfunctie uitvoeren, zoals de verpleegkundig specialist en de physician assistant.

Per 1 januari 2023 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de Regeling medisch-specialistische zorg op twee punten aangepast:

  • de registratie van de zorgactiviteit dient op de juiste kwalificatiecode vastgelegd te worden;
  • de registratieverplichting geldt alleen voor beroepsbeoefenaren die de poortfunctie uitvoeren (arts-assistenten uitgezonderd).

Dit artikel biedt een praktische en inhoudelijke toelichting op deze registratieverplichting.

Daarnaast zal worden ingegaan op de relatie tussen het verkrijgen van transparantie in het aandeel van de zorg door verschillende zorgverleners met een zelfstandige bevoegdheid tot onder andere het (op)stellen van een diagnose en behandelplan, zoals de verpleegkundig specialist (VS) en physician assistant (PA), en zeggenschap in de zorg.

In het artikel wordt ook ingegaan op de taken en verantwoordelijkheden van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Het artikel is geschreven door Aliënde van Goor, jurist gezondheidsrecht en beleidsmedewerker directe regulering, Unit medisch-specialistische zorg, Nederlandse Zorgautoriteit.

Bron: Vakblad Dé Verpleegkundig Specialist, nr 1, maart 2024.