Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport publiceerde een infographic en brochure over de voorwaarden voor het uitvoeren van voorbehouden handelingen.

In de praktijk bestaan onduidelijkheden en misvattingen over het geven van voorbehouden handelingen en over het overdragen of in opdracht uitvoeren van deze handelingen. Vragen als ‘Ben ik bevoegd om die handeling uit te voeren?’ en ‘Mag ik een opdracht overdragen?’ en ‘Wanneer is iemand bekwaam?’, worden regelmatig gesteld.

Een zelfstandig bevoegde beroepsbeoefenaar – zoals de phyiscian assistant en verpleegkundig specialist – kan iemand die niet zelfstandig bevoegd is opdracht geven tot het uitvoeren van een voorbehouden handeling. Om de patiëntveiligheid te borgen dienen zowel de opdrachtgever als de opdrachtnemer aan een aantal voorwaarden te voldoen.

Om welke voorwaarden het gaat, staat vermeld in de infographic en bijbehorende uitleg.

De informatie is bedoeld voor iedereen die beroepshalve te maken krijgt met voorbehouden handelingen en het overdragen of in opdracht uitvoeren van deze handelingen. In de tekst wordt uitgebreid ingegaan op de bevoegdheidsregeling van de voorbehouden handelingen in de Wet BIG (Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg) en de opdracht op grond van de artikelen 35 en 38 van de Wet BIG.

Verpleegkundig specialisten en physician assistants zijn geregistreerd in de Wet BIG en mogen een groot deel van de voorbehouden handelingen uitvoeren. Het gaat hierbij onder meer om katheterisaties, heelkundige handelingen, injecties en puncties uitvoeren of delegeren, UR-geneesmiddelen voorschrijven, endoscopieën, electieve elektrische cardioversie en defibrillatie.

Lees ook meer informatie in de FAQ (Frequently Asked Questions) op deze website.