In januari 2017 behandelde het regionaal tuchtcollege in Den Haag een zaak tegen een specialist ouderengeneeskunde en een verpleegkundig specialist chronische zorg bij somatische aandoeningen. De uitspraak geeft een duidelijk beeld hoe de verantwoordelijkheid van beide zorgprofessionals bij taakherschikking verdeeld is.

In 2017 zijn de verantwoordelijkheden van de arts en de verpleegkundig specialist vastgelegd in een document ‘Kaders voor het zelfstandig handelen van de verpleegkundig specialist ouderenzorg’. Dit is een lokaal opgesteld document. Een landelijke regeling voor de verantwoordelijkheden van de verpleegkundig specialist in de ouderenzorg die door het hele veld gedragen wordt, is er dan nog niet.

In dit artikel blikken de auteurs, Jaap Kappert en Paulien Spieker, aan de hand van de tuchtrechtcasus uit 2015 terug op de ontwikkelingen in de wetgeving.

Vervolgens wordt uiteengezet hoe taakherschikking en samenwerken in de verpleeghuissector georganiseerd kan worden, bijvoorbeeld aan de hand van het document ‘Samenwerking en Taakherschikking in de Ouderenzorg’, opgesteld door V&VN Verpleegkundig Specialisten, Verenso en NAPA.

Bron: Dé Verpleegkundig Specialist, nr. 1, maart 2022