In 2020 is een haalbaarheidsstudie verricht naar de inzet van de Verpleegkundig Specialist GGZ in huisartsenpraktijken. Daar komt nu een vervolg op met het onderzoek ‘Van pionieren naar groei!’ 

Hoewel er nog maar een beperkt aantal VS GGZ werkzaam is in de huisartsenzorg, is er behoefte aan deze beroepsgroep in de huisartsenzorg om complexe ggz-zorgvragen te kunnen beantwoorden.

Uit de eerdere haalbaarheidsstudie blijkt dat meer kennis en handvatten over de invulling en implementatie van de VS GGZ in de huisartsenzorg nodig is.

Op dit moment wordt het project ‘Van pionieren naar groei!’ opgestart. Dit zal resulteren in een handreiking voor ondersteuning van VS GGZ in de huisartsenpraktijk.

Het project duurt twee jaar. Allereerst worden de functie van VS GGZ, werkzaam in zeven huisartsenpraktijken, nauwkeurig beschreven en geanalyseerd. Vervolgens gaan de onderzoekers in gesprek met professionals uit de eerstelijnszorg en ggz, brancheverenigingen en beroepsverenigingen, om de resultaten te verdiepen en te bediscussiëren.

In het laatste deel van het project wordt een handreiking ontworpen op basis van de bevindingen. Deze biedt handvatten voor VS GGZ en huisartsenpraktijken over de invulling en implementatie van deze functie.

Het project wordt geleid door het Lectoraat Organisatie van Zorg en Dienstverlening van de HAN University of Applied Sciences. Er wordt nauw samengewerkt met FWG (Functie Waardering Gezondheidszorg), Stichting KOH (Kwaliteit en Ontwikkeling Huisartsenzorg) en de beroepsvereniging V&VN VS. Anneke van Vught is projectleider en werkt in de dagelijkse uitvoering samen met Ans Tordoir en Veerle van Laarhoven.

IN HET KORT

WAT: Van pionieren naar groei! Handreiking voor ondersteuning van VS GGZ in de huisartsenpraktijk.

WAAROM: Dit onderzoek is een vervolg op de haalbaarheidsstudie naar de inzet van de VS GGZ in huisartsenpraktijken. Het doel is te komen tot een handreiking voor VS GGZ in huisartsenpraktijken.

HOE: Beschrijving en analyse van de functie van VS GGZ, werkzaam in zeven huisartsenpraktijken. Verdieping van resultaten in discussie met professionals uit eerstelijnszorg en ggz, brancheverenigingen en beroepsvereniging.

VOOR WIE VAN BELANG: VS GGZ, huisartsen, POH, GGZ

LOOPTIJD: januari 2022 – december 2023

CONTACT: Dr. A. van Vught (a.vanvught@han.nl) associate lector in het lectoraat Organisatie van Zorg en Dienstverlening aan de HAN University of Applied Sciences 

 

Bekijk hier de Handreiking voor VS AGZ in de huisartsenzorg.