Deze factsheet informeert over de wijze waarop de rol van regiebehandelaar wordt ingevuld door een VS GGZ.

In eerder onderzoek is informatie verzameld over de rol van de verpleegkundig specialist GGZ (VS GGZ) als regiebehandelaar. Dit is samengebracht in een handreiking voor VS GGZ.

Uit dit onderzoek kwam naar voren dat behandelaren, beleidsmakers en ketenpartners onvoldoende bekend zijn met de VS GGZ in de rol van regiebehandelaar.

Deze factsheet is ontwikkeld om kort en bondig inzichtelijk te maken hoe de rol van regiebehandelaar door de VS GGZ in de praktijk wordt ingevuld.

Bekijk de Factsheet VS GGZ als regiebehandelaar