Binnen de ggz mag de VS sinds 1 januari 2017 de rol van regiebehandelaar invullen. Buiten de ggz wordt de rol van regiebehandelaar door de VS nog niet (h)erkend. In een kwalitatief explorerend onderzoek is inzicht verkregen in de haalbaarheid en randvoorwaarden voor het invullen van de rol van ‘regiebehandelaar’ en het gebruik van bijbehorende terminologie door de verpleegkundig specialist buiten ggz-instellingen.

Uit het onderzoek onder stakeholders blijkt onder meer dat men overtuigd is van de bijdrage van de verpleegkundig specialist in de rol van regiebehandelaar aan de kwaliteit van zorg. De rol van de regiebehandelaar door de verpleegkundig specialist zorgt ervoor dat de patiënten zich meer gehoord voelen en dat (her-)opnames voorkomen kunnen worden. Dit heeft met name te maken met het profiel van de verpleegkundig specialist, namelijk de holistische benadering. Zij zijn gewend om buiten het eigen domein te kunnen denken en als verbinder de brugfunctie te vervullen tussen verschillende domeinen, maar ook tussen medische specialismen en zorgverleners.

Aanbevelingen

Aanbevelingen voor verpleegkundig specialisten zijn onder andere om de term ‘regiebehandelaar’ in de praktijk gebruiken, de rol formeel vast te leggen en er een gespreksonderwerp van maken tijdens bijvoorbeeld netwerkdagen.

Om weerstand bij andere zorgprofessionals tegen te gaan, helpt het om in met hen gesprek te gaan. Het is belangrijk om een goede beschrijving te geven van de rol van regiebehandelaar, onderlinge afspraken formeel vast te leggen en deze afspraken met regelmaat te evalueren.

Rapport

Het onderzoek is uitgevoerd door het Lectoraat Organisatie van Zorg en Dienstverlening, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Download het rapport: ‘Verpleegkundig specialist als regiebehandelaar ook buiten de GGZ’.

Lees het artikel uit Dé Verpleegkundig Specialist, nr. 1, maart 2020‘: Verpleegkundig specialist als regiebehandelaar ook buiten de ggz’.