In juni 2019 verscheen het artikel ‘Veelbelovende nieuwkomer in huisartspraktijk’ waarin de rol van de Verpleegkundig Specialist GGZ (VS GGZ) in een huisartsenpraktijk werd belicht. In een artikel uit ‘De Eerstelijns’ worden de ervaringen gepresenteerd van professionals en patiënten met de VS GGZ in huisartsenpraktijken.

Bevindingen zijn onder andere:

  • De verleende zorg door de VS GGZ wordt gefinancierd conform het tarief Module POH GGZ en het consulttarief.
  • De meest voorkomende doelgroepen die de VS GGZ in de huisartsenpraktijk ziet, zijn mensen met angst- en stemmingsklachten.
  • Verworven vertrouwen in de kennis en vaardigheden van de VS GGZ enerzijds en het kennen van de eigen grenzen van de VS GGZ anderzijds, vormen een belangrijke basis voor een goede samenwerking tussen de VS GGZ en de huisarts.
  • Huisartsen zien de VS GGZ als een specialist in met name de psychopathologie en medicatie met betrekking tot geestelijke gezondheidsproblemen. Ook patiënten merken dit op.
  • Door de inzet van de VS GGZ in de huisartsenpraktijk bestaat de mogelijkheid om een deel van de patiënten die op de wachtlijst staan voor basisgeneralistische of specialistische ggz zelf te behandelen.
  • Patiënten ervaren de zorg door de VS GGZ in de huisartsenpraktijk als laagdrempelig.
  • Structurele financiering en een visie op de wijze waarop de ggz door de VS GGZ in de huisartsenpraktijk versterkt kan worden, behoeven aandacht om bij te dragen aan de kwaliteit van de ggz in de huisartsenpraktijk en de positionering van de VS GGZ hierin.

Auteurs: Ans Tordoir, Peter Coolen, Maud van Vlerken, Miranda Laurant, Anneke van Vught

Het volledige artikel is – indien ingelogd – hier te lezen. 

Lees ookHandreiking VS-ggz in rol van regiebehandelaar