Op basis van wetenschappelijk onderzoek is een handreiking ontwikkeld voor de VS-ggz in de rol van regiebehandelaar. Zes praktijkvoorbeelden laten de succesfactoren zien van verpleegkundig specialisten in verschillende settings in de ggz. Met de handreiking en de praktijkvoorbeelden kunnen verpleegkundig specialisten-ggz hun rol en functie nog beter vormgeven en invullen.

In 2017 is in de ggz de term regiebehandelaar geïntroduceerd. Dit had te maken met de toename van multidisciplinair werken. Hierdoor bleek behandelverantwoordelijkheid niet alleen te gaan over de inhoud van de geleverde zorg, maar vooral ook over de regie en coördinatie van zorg.

De term ‘hoofdbehandelaar’ wordt niet meer gebruikt. De rol van regiebehandelaar is beter omschreven en afgebakend en in 2017 opgenomen in het Model Kwaliteitsstatuut voor de ggz.

Regie staat voor regisseur; regisseur in het zorgproces. De regiebehandelaar vervult de rol van ‘reisleider’ in de patient journey.

Handreiking VS-ggz

In 2020 ontwikkelde V&VN VS samen met de HAN University of Applied Sciences een Handreiking voor de VS-ggz in de rol van regiebehandelaar. Deze wetenschappelijke Handreiking is tot stand gekomen op basis van het onderzoek van Enzio Boeijen, Jan Sitvast, Miranda Laurant en Anneke van Vught.

De Handreiking kun je hier downloaden.

Praktijkvoorbeelden

In het onderzoek zijn zes cases uitgewerkt waarin verpleegkundig specialisten-ggz als regiebehandelaar optreden. In deze praktijkvoorbeelden staan de succesfactoren voor het welslagen van de VS-ggz als regiebehandelaar centraal.

De cases laten zien hoe verpleegkundig specialisten in verschillende settings hun werk doen.

Case 1: VS-ggz in basis-ggz – Chronische zorg

Case 2: VS-ggz in basis-ggz – Curatieve zorg

Case 3: VS-ggz in basis-ggz – Intensieve zorg

Case 4: VS-ggz in specialistische-ggz – Forensische zorg

Case 5: VS-ggz in basis- en specialistische-ggz – Chronische ouderenzorg

Case 6: VS-ggz in specialistische-ggz – Curatieve zorg voor vrouwen

Gebruik van de handreiking

De Handreiking is het beste te gebruiken in combinatie met de informatie uit de cases.

De Handreiking werd gepresenteerd op een webinar op 2 juni 2020. Dit webinar is hier terug te kijken.