DIT ONDERZOEK IS AFGEROND

Bekijk hier de eindrapportage.

 

Enkele tientallen VS-ggz werken in huisartsenpraktijken om de toegankelijkheid en kwaliteit van de ggz te vergroten. Er vindt momenteel onderzoek plaats naar de haalbaarheid en waarde van de VS-ggz in huisartsenpraktijken.

Mensen met eenvoudige psychische klachten moeten terecht kunnen in huisartsenpraktijken. Met het oog daarop heeft de Praktijkondersteuner Huisarts Geestelijke Gezondheidszorg (POH-ggz) inmiddels in bijna binnen elke huisartsenpraktijk vaste voet aan de grond.

Patiënten met meer complexe psychische problematiek worden verwezen naar een ggz-instelling. Niet zelden krijgen zij te maken met groeiende wachtlijsten.

Professionals in ggz-instellingen ervaren belemmeringen bij afschaling van zorg naar huisartsenpraktijken omdat er onvoldoende ggz-expertise is bij huisartsenpraktijken. Zij missen professionals met een zelfstandige bevoegdheid die in staat zijn de rol van regiebehandelaar over te nemen in huisartsenpraktijken. Gezien de enorme vraag aan ggz is afschaling van zorg wel noodzakelijk, om ruimte te creëren voor nieuwe patiënten en om de wachttijden voor specialistische ggz te verkorten.

Toegevoegde waarde VS-ggz

De verpleegkundig specialist-ggz (VS-ggz) in huisartsenpraktijken kan mogelijk een bijdrage leveren aan het verbeteren van de kwaliteit en toegankelijkheid van geestelijke gezondheidszorg. De VS-ggz is een hbo-master-opgeleide professional die op het hoogste beheersingsniveau binnen de verpleegkunde acteert. Hij/zij is in staat de meer complexe ggz in huisartsenpraktijken te diagnosticeren en te behandelen. Hierdoor is behandeling in ggz-instellingen minder vaak nodig.

In 2019 heeft het Stichting Kwaliteit en Ontwikkeling Huisartsenzorg (Stichting KOH) vooronderzoek gedaan naar de taken van de VS-ggz in huisartsenpraktijken. Uit deze inventarisatie bleek een grote diversiteit aan taken van de VS-ggz. VS’en-ggz hebben het gevoel een belangrijke bijdrage te kunnen leveren in huisartsenpraktijken. Zij hebben behoefte aan meer inzicht in hun toegevoegde waarde, zowel in relatie tot de POH-ggz als op de kwaliteit en toegankelijkheid van zorg.

Onderzoeksproject

Het hoofddoel van het onderzoek is kennis verzamelen over de waarde van de VS-ggz en mogelijkheden voor brede implementatie in huisartsenpraktijken, in relatie tot de POH-ggz. En hoe kan de VS-ggz maximaal bijdragen aan kwaliteit en toegankelijkheid van ggz in huisartsenpraktijken? Met deze kennis wordt beoogd een projectaanvraag te schrijven om de VS-ggz te ondersteunen bij het invullen van hun functie binnen huisartsenpraktijken.

Door middel van interviews met professionals (VS-ggz, huisarts en POH-ggz), aangevuld met netwerkbijeenkomsten, wordt een breed beeld verkregen.

In dit project wordt samengewerkt met VS-ggz, POH-ggz en huisartsen in huisartsenpraktijken waar VS-ggz werkzaam zijn, diverse lectoraten, opleidingen, Kennisinstituut Ondersteuning Huisartsen en beroepsverenigingen.

Relevantie voor de beroepspraktijk

De nieuwe inzichten geven de VS-ggz (in opleiding) handvatten om hun inzet in huisartsenpraktijken te optimaliseren door een groeiend bewustzijn van de professionele identiteit van de VS-ggz. Tevens geeft het de VS-ggz de kans om in een breed netwerk hun positie door te ontwikkelen.

Projectaansturing en begeleiding: HAN Lectoraat Organisatie van Zorg en Dienstverlening. Anneke van Vught, projectleider.

IN HET KORT

WAT: De Verpleegkundig Specialist ggz in huisartsenpraktijken

WAAROM: Dit onderzoek is een haalbaarheidsstudie naar de inzet van de VS-ggz in huisartsenpraktijken. Het doel is te komen tot een projectaanvraag waarin verdieping wordt gezocht op de wijze waarop de VS-ggz maximaal kan bijdragen aan kwaliteit en toegankelijkheid van zorg in huisartsenpraktijken.

HOE: Door middel van interviews met professionals (VS-ggz, huisarts en POH-ggz), aangevuld met netwerkbijeenkomsten.

VOOR WIE VAN BELANG: Huisartsen, POH, geestelijke gezondheidszorg en VS-ggz

LOOPTIJD: januari 2020 – december 2020

CONTACT: Dr. A. van Vught (a.vanvught@han.nl) associate lector in het lectoraat Organisatie van Zorg en Dienstverlening aan de HAN University of Applied Sciences