VS AGZ werken in toenemende mate in de huisartsenzorg. Hoe komt hun rol en positie tot stand? Wat zijn succesfactoren? Aan de hand van onderzoek en een praktijkvoorbeeld is deze handreiking ontwikkeld. 

Verpleegkundig specialisten Algemene Gezondheidszorg (AGZ) werken in toenemende mate in de huisartsenzorg. Zowel in huisartsenpraktijken als op een huisartsenpost.

De verpleegkundig specialist wordt steeds meer gezien als belangrijk lid van het multidisciplinaire team, omdat zij zelfstandig zowel generalistische als specialistische zorg verleent.

Daarmee leveren verpleegkundig specialisten een bijdrage aan de kwaliteit en toegankelijkheid van de eerstelijns zorg, verlagen zij de werkdruk van het team en bieden zij kansen voor innovatie van de eerstelijnszorg.

Waarom deze handreiking?

Het goed en effectief inzetten van verpleegkundig specialisten in de huisartsenzorg vraagt om een gedegen voorbereiding. Deze handreiking geeft informatie en beschrijft succesfactoren en interventies voor de positionering en ontwikkeling van verpleegkundig specialisten AGZ in de huisartsenzorg.

De handreiking is ontwikkeld op basis van de uitkomsten van het onderzoek: ‘De verpleegkundig specialist in de huisartsenpraktijk, generalist en specialist in één!’

De handreiking is ook gebaseerd op het praktijkvoorbeeld inzet Verpleegkundig Specialist binnen Leidsche Rijn Julius Gezondheidscentra in Utrecht.

Hoe te gebruiken?

Deze handreiking kunt u gebruiken wanneer u als VS of verpleegkundige in opleiding voor specialist (vios) werkt of wil gaan werken in de huisartsenzorg.

Met deze handreiking kunt u reflecteren op uw eigen rol in de huisartsenzorg en deze optimaliseren. Tevens kan deze handreiking gebruikt worden als ondersteuning bij intercollegiale toetsing en binnen het opleidingstraject van de vios.

De handreiking is daarnaast informatief voor alle professionals werkzaam in de huisartsenzorg.

Download/bekijk hier de handreiking ‘De verpleegkundig specialist in de huisartsenpraktijk’