Ter verrijking van de ‘Handreiking VS GGZ in de rol van regiebehandelaar’, zijn drie praktijkvoorbeelden in beeld gebracht. In korte video’s vertellen VS GGZ over de invulling van hun rol, de uitdagingen en de geleerde lessen.

In juni 2020 is een handreiking gepubliceerd om VS GGZ te ondersteunen in hun rol van regiebehandelaar binnen het multidisciplinaire team. Deze handreiking bestaat uit reflectievragen, aangevuld met theoretische, wetenschappelijke en praktische achtergronden. De handreiking vind je hier.

Deze handreiking is nu aangevuld met enkele korte films. Hierin vertellen drie VS GGZ hoe zij invulling geven aan de rol van regiebehandelaar in de praktijk, welke uitdagingen zijn zijn tegengekomen en welke lessen zijn geleerd. Twee VS GGZ worden geïnterviewd door een van de onderzoekers, Ans Tordoir.

De video’s dienen ter inspiratie voor collega VS GGZ en VIOS (GGZ) en kunnen gebruikt worden voor intervisie en in het onderwijs. Ze zijn bedoeld om te reflecteren op de rol van de VS GGZ als regiebehandelaar. Bij ieder filmpje wordt een aantal vragen gesteld die gebruikt kunnen worden voor reflectie.

Dimence – interview VS
Ans Tordoir (HAN – lectoraat organisatie en dienstverlening) in gesprek met Marilene van Leeuwen (ouderen) psychiater en Suzanne Knol (verpleegkundig specialist).

 

GGNet
Jeroen Liebrand (verpleegkundig specialist) en Marlou Willemsen (verpleegkundig specialist) gaan in gesprek.

 

MET ggz – interview VS
Ans Tordoir (HAN – lectoraat organisatie en dienstverlening) in gesprek met Thijs Beckers (MET ggz).

 

Achtergrond

In 2017 is in de ggz de term ‘regiebehandelaar’ geïntroduceerd. Dit had te maken met de toename van multidisciplinair werken. Hierdoor bleek behandelverantwoordelijkheid niet alleen te gaan over de inhoud van de geleverde zorg, maar vooral ook over de regie en coördinatie van zorg. De rol van regiebehandelaar is een onderdeel van de functie van de verpleegkundig specialist ggz (VS GGZ) en is opgenomen in het Model Kwaliteitsstatuut voor de ggz.