DIT ONDERZOEK IS AFGEROND

De infographic is inmiddels gereed. Bekijk de Factsheet VS-ggz als regiebehandelaar.

De filmpjes vind je hier.

 

In juni 2020 is een handreiking gepubliceerd om verpleegkundig specialisten in de ggz te ondersteunen in hun rol van regiebehandelaar. De handreiking wordt nu aangevuld met enkele korte films en een infographic.

De films en infographic zijn een aanvulling op het onderzoeksproject ‘Verpleegkundig specialist-ggz als regiebehandelaar’. Dit project is in het voorjaar van 2020 afgerond. In dit onderzoek is in kaart gebracht hoe de VS-ggz de rol van regiebehandelaar invult. Het resultaat is een handreiking voor VS-ggz.

De handreiking bestaat uit reflectievragen, aangevuld met theoretische, wetenschappelijke en praktische achtergronden. Zes praktijkvoorbeelden laten de succesfactoren zien van verpleegkundig specialisten in verschillende settings in de ggz. Met de handreiking en de praktijkvoorbeelden kunnen verpleegkundig specialisten-ggz hun rol en functie nog beter vormgeven en invullen.

Met een top-up subsidie gaan de onderzoekers de handreiking doorontwikkelen en verrijken met:

  1. korte filmpjes (circa 10 minuten) waarin een VS-ggz in de rol van regiebehandelaar vertelt over hoe hij of zij succesvol invulling geeft aan de rol van regiebehandelaar. De filmpjes kunnen gebruikt worden voor intervisie onder VS-ggz in ggz-instellingen en in het onderwijs (MANP);
  2. een infographic waarin beeldend zichtbaar wordt gemaakt hoe de rol van regiebehandelaar kan worden ingevuld. De VS-ggz kunnen de infographic gebruiken om kort en bondig informatie te geven aan (regie)behandelaren en beleidsmakers over hun functie.

De films en infographic zullen in december 2020 gereed zijn en op deze website gedeeld worden.

 

IN HET KORT

WAT: Korte films en infographic over/voor de VS-ggz in de rol van regiebehandelaar.

WAAROM: Aanvulling en verrijking van de eerder gepubliceerde Handreiking VS-ggz in rol van regiebehandelaar.

HOE: In de films geven de VS-ggz die deelnamen aan het onderzoeksproject uitleg over hoe zij de rol van regiebehandelaar invullen en de lessen die ze geleerd hebben. Zij vertellen hierover door de reflectievragen uit de handreiking te beantwoorden. Hiermee wordt een verbinding gelegd tussen de handreiking en de filmpjes. De filmpjes zijn zowel voor het onderwijs als voor de beroepspraktijk bruikbaar.

De infographic heeft tot doel om de VS-ggz te ondersteunen bij het uitleggen van hun functie aan andere (regie)behandelaren en beleidsmakers in ggz-instellingen.

VOOR WIE VAN BELANG: VS-ggz, opleiders en managers in de ggz, interdisciplinair team in de ggz, waaronder psychiaters en psychologen.

LOOPTIJD: september – december 2020

PROJECTLEIDER: Anneke van Vught, ass. lector binnen het lectoraat Organisatie van Zorg en Dienstverlening en projectleider van dit onderzoeksproject.

CONTACT: a.vanvught@han.nl