Meer dan 90% van de VS’en binnen ggz-instellingen werkt als regiebehandelaar. Deze rol is formeel verankerd in het kwaliteitsstatuut ggz. Ook in andere sectoren is deze rol passend voor de VS, maar wordt nog niet als dusdanig erkend.

De resultaten van voorliggend onderzoek gaan over de haalbaarheid en wat er nodig is om de rol van regiebehandelaar door de VS ook buiten de ggz-instellingen te implementeren.

De respondenten in het onderzoek zijn overtuigd van de bijdrage van de VS in de rol van regiebehandelaar aan de kwaliteit van zorg, met name door de holistische benadering en de rol als verbinder. Volgens de respondenten werkt een behoorlijk aantal VS’en in de rol van regiebehandelaar. De term wordt echter nauwelijks gebruikt. De respondenten zijn unaniem van mening dat de term ‘regiebehandelaar’ wel gebruikt zou moeten gaan worden. Ook vinden zij dat dit op lokaal en nationaal niveau vastgelegd dient te worden om de positie van VS’en te verstevigen en te verduidelijken.

Een van de respondenten zei: ’Ik denk dat bij elk specialisme de VS als regiebehandelaar ingezet zou kunnen worden’.

Het (verder) implementeren van de rol van regiebehandelaar door de VS zal voor (h)erkenning van de VS zorgen. Daarnaast noemden respondenten dat het belangrijk is de rol verder uit te dragen onder VS’en, maar ook onder andere professionals.

Een brede discussie, ook met andere beroepsgroepen, is nodig om de rol van regiebehandelaar (verder) te implementeren buiten de ggz.

Download hier het rapport ‘Verpleegkundig specialist als regiebehandelaar ook buiten de GGZ’. Auteurs: A. van Vught, E. Kennis, M. van de Werf, E. Boeijen, M. Laurant, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Lectoraat Organisatie van Zorg en Dienstverlening. Gefaciliteerd door V&VN VS.