Volgens het Amerikaanse bureau voor statistiek voor de arbeidsmarkt (Bureau of Labor Statistics, BLS) worden in het komende decennium 11,9 miljoen nieuwe banen gecreëerd. Tot de snelstgroeiende beroepsgroepen (in de VS) behoren de nurse practitioner en de physician assistant.

Negen van de twintig snelstgroeiende beroepsgroepen zijn in de gezondheidszorg, of daaraan gerelateerd. Volgens het BLS komt dat doordat de babyboomgeneratie ouder wordt en meer zorg nodig heeft en omdat er steeds meer sprake is van chronische ziekten. VisualCapitalist.com maakte er een infographic over.

Volgens het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) laat de zorg in Nederland een forse banengroei zien in 2020 met 36.000 banen.

In Nederland doet het Capaciteitsorgaan onderzoek naar de benodigde toekomstige capaciteit aan zorgprofessionals, waaronder verpleegkundig specialisten (VS) en physician assistants (PA). In 2019 bracht het Capaciteitsorgaan hierover een rapport uit.

Volgens het Capaciteitsorgaan is er in Nederland een tekort aan PA’s en VS’en in alle sectoren. Ook het aantal vacatures blijft snel oplopen. Over het geheel gezien zijn er op iedere 100 werkzame zorgmasters acht à negen vacatures.

De komende tien jaar is een sterke groei van deze twee beroepsgroepen nodig om aan de zorgvraag te voldoen. Over tien jaar zijn er 200% meer PA’s nodig en 175% meer VS AGZ. Het is daarom van groot belang dat voldoende mensen instromen in de MPA- en MANP-opleidingen.

De overheid heeft de adviezen van het Capaciteitsorgaan uit 2019, over de benodigde, toekomstige capaciteit aan verpleegkundig specialisten en physician assitants, niet opgevolgd. Hierdoor worden nu elk jaar ruim 120 mensen te weinig opgeleid tot VS of PA. Deze discrepantie leidt onherroepelijk tot nog grotere arbeidsmarktkrapte in de zorg.

Bronnen: U.S. Bureau of Labor Statistics, VisualCapitalist.com, Centraal Bureau voor Statistiek, Capaciteitsorgaan, Platform Zorgmasters

Lees ook: