Hoeveel PA’s en VS’en moeten worden opgeleid om aan de toekomstige zorgvraag te voldoen? Op verzoek van het ministerie van VWS gaat het Capaciteitsorgaan onderzoek doen om hier advies over uit te brengen. Alumni van alle Nederlandse opleidingen tot PA en VS worden gevraagd een enquête in te vullen.

In steeds meer organisaties zijn physician assistants (PA’s) en verpleegkundig specialisten (VS’en) werkzaam. Om ook in de toekomst aan de zorgvraag te voldoen, is het belangrijk dat er nu voldoende PA’s en VS’en worden opgeleid.

Het ministerie van VWS heeft daarom advies gevraagd over de benodigde opleidingscapaciteit in de MPA- en MANP-opleidingen.

Dit advies wordt opgesteld door het Capaciteitsorgaan, in samenwerking met PA’s, VS’en, hogescholen, praktijkopleidingsinstellingen en zorgverzekeraars.

Onderzoek onder alumni van MPA- en MANP-opleidingen: doe mee!

Om een goed advies op te kunnen stellen laat het Capaciteitsorgaan onderzoek doen onder alumni van de MPA- en MANP-opleidingen. Hiermee worden de beroepsgroep en de loopbanen van PA’s en VS’en in kaart gebracht. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door onderzoeksbureau Regioplan.

Voor het onderzoek worden alumni van alle Nederlandse opleidingen tot PA en VS per e-mail benaderd met de vraag om een enquête in te vullen.

Ook alumni die nog niet, of niet meer, werkzaam zijn als PA of VS worden met nadruk gevraagd om de enquête in te vullen.

Mocht je geen uitnodiging per mail hebben ontvangen, maar heb je wel het PA- of VS-diploma behaald aan een Nederlandse opleiding? Via onderstaande links kun je alsnog meedoen aan het onderzoek:

Alumni VS-opleiding: https://regioplan.survalyzer.eu/xyaxpvqmju?l=nl

Alumni PA-opleiding: https://regioplan.survalyzer.eu/pljugwbtph?l=nl

Meedoen kan t/m 30 november. Alle respons is belangrijk voor het onderzoek. We hopen dan ook op een hoge respons!

Bron: capaciteitsorgaan.nl

Lees ook: Capaciteitsorgaan adviseert stevige groei instroom hbo-zorgmasters