Een nieuwe online tool ondersteunt huisartsenorganisaties in het efficiënt en toekomstbestendig samenstellen van het team.

De huisartsenzorg staat onder druk, onder andere door krapte in personele bezetting. Het nieuwe online Skillmix-instrument biedt huisartsenvoorzieningen hulp bij het vinden van oplossingen.

Gebruikers krijgen stapsgewijs feedback op de functiesamenstelling (‘skillmix’). In vier stappen geeft het Skillmix-instrument huisartsvoorzieningen een overzicht van de ervaren arbeidsmarktknelpunten én handvatten om ze aan te pakken.

Door te helpen anticiperen op toekomstige ontwikkelingen en het duurzaam inzetten van zorgpersoneel, draagt het Skillmix-instrument bij aan het waarborgen van de kwaliteit en toegankelijkheid van de huisartsenzorg in Nederland.

Het nieuwe Skillmix-instrument is een gratis toegankelijk online applicatie.

Het instrument is ontwikkeld door het Nivel in samenwerking met de stichting Kwaliteit en Ontwikkeling Huisartsenzorg (KOH).