Onderzoeksbureau Regioplan heeft eind 2021 een digitale enquête afgenomen onder alumni van de MPA- en MANP-opleidingen. Doel van het onderzoek was zicht krijgen op de actuele arbeidsmarktkenmerken van physician assistants en verpleegkundig specialisten AGZ. Inmiddels zijn de onderzoeksresultaten gepubliceerd.

Het alumnionderzoek geeft een beeld van de arbeidsmarktkenmerken van PA’s en VS’en-AGZ. Alumni van de opleidingen beantwoordden hiervoor vragen over hun loopbaanpaden, taken en werkzaamheden, patiëntkenmerken en de door hen ervaren balans op de arbeidsmarkt.

Het onderzoek vormt één van de bronnen van de ramingen die het Capaciteitsorgaan eind 2022 aanbiedt aan het ministerie van VWS en veldpartijen.

De respons onder alumni van de MPA-opleidingen bedroeg 46%. De respons onder alumni van de MANP-opleidingen bedroeg 30%.

Bekijk hier de onderzoeksrapporten:

Bekijk ook het werkgeversonderzoek.

 

Bron: Capaciteitsorgaan