DIT ONDERZOEK IS AFGEROND

Lees het interview met de onderzoekers en een link naar de eindrapportage.

Dit jaar (2018) wordt nieuw onderzoek gedaan naar de financiele effecten van taakherschikking. In 2015 zijn in opdracht van het ministerie van VWS twee praktijkonderzoeken gedaan naar de inzet van physician assistants (PA’s) en verpleegkundig specialisten (VS’en). In deze onderzoeken is gekeken naar de effecten van taakherschikking op patiëntervaringen, toegankelijkheid, kwaliteit en financiën.

Ten tijde van het vorige onderzoek in 2015 waren de financiële resultaten niet goed meetbaar. Dit komt omdat de VS en PA pas vanaf 2015 een DBC kunnen openen. De systemen in veel ziekenhuizen waren hier nog niet op aangepast. Eén van de adviezen uit het onderzoeksrapport was daarom om in 2018 een hermeting uit te voeren.

Praktijkonderzoek in ziekenhuizen
In vier ziekenhuizen wordt een brede analyse uitgevoerd naar de financiële effecten van de inzet van een VS of PA. Bij twee casussen wordt dieper onderzoek uitgevoerd. De analyses worden uitgevoerd op basis van formatie-, productie- en kostprijsgegevens.

Dit wordt besproken in bijeenkomsten met onder andere physician assistants, verpleegkundig specialisten, medisch specialisten en managers. Individuele interviews worden afgenomen met financiële experts en HR-adviseurs. Ook worden de belemmeringen en/of bevorderingen voor de inzet van PA en VS in kaart gebracht.

Adviesrapport eind 2018 gereed
Het onderzoek wordt uitgevoerd door Petra Kleven en Nicole Leferink van de adviesgroep Procesverbetering en Innovatie van het Radboudumc in samenwerking met Geert van den Brink en Arjan Kouwen. De doorlooptijd van het onderzoek is circa 1 jaar. Gedurende het onderzoek wordt drie keer een klankbordgroep georganiseerd met relevante overheid-, branche- en beroepsverenigingen. Als eindresultaat wordt een adviesrapport opgeleverd aan het ministerie van VWS.

 

In het kort:

WAT: Hermeting financiële effecten van de inzet van PA en VS

HOE: Analyse in vier ziekenhuizen, casusonderzoek, drie bijeenkomsten met klankbordgroep

VOOR WIE VAN BELANG: Ziekenhuizen

LOOPTIJD: jan-dec 2018

CONTACT: Petra Kleven en Nicole Leferink, Adviesgroep Procesverbetering en Innovatie van het Radboudumc, in samenwerking met Geert van den Brink en Arjan Kouwen. T (024) 36 16348