DIT ONDERZOEK IS AFGEROND

Welke belemmeringen ervaren huisartsen om een PA of VS in te zetten? En wat zijn de motivaties om juist wél een PA of VS aan te nemen in de huisartsenpraktijk? Daar wordt momenteel onderzoek naar gedaan.

In de Nederlandse huisartsenpraktijk maakt steeds vaker een physician assistant of verpleegkundig specialist deel uit van het team van zorgprofessionals. In eerder onderzoek is al aangetoond dat de PA of VS veel waarde kan toevoegen in de huisartsenpraktijk. Toch neemt het aantal PA’s en VS’en in huisartsenpraktijken maar langzaam toe. Hoe komt dat? Is er aanvullend beleid nodig om PA’s en VS’en beter te faciliteren in de eerstelijnszorg?

Eind 2018 is daarom een onderzoek gestart naar Taakherschikking in de huisartsenzorg. Hierin wordt onderzocht waarom huisartsen een PA of VS in hun praktijk inzetten – en waarom juist níet.

Zes casestudy’s

In 2018 zijn de onderzoeksmethodiek en -aanpak vastgesteld. 2019 staat in het teken van dataverzameling. Dat gebeurt onder meer in zes huisartsenpraktijken/huisartsenposten, variërend van solopraktijken en (middel)grote huisartsenpraktijken tot huisartsenposten, vertelt onderzoeker Arjan Kouwen: ‘In deze zes huisartspraktijken bevragen we de huisartsen, PA’s en VS’en over wat ze precies doen, hoe eenieder functioneert en welke taken hij of zij uitvoert binnen de huisartsenpraktijk. Het doel is een beeld te krijgen van de inzet van de PA en de VS: hoe was het voordat zij in de praktijk kwamen werken en hoe gaat het nu? Ook gaan we de rollen van praktijkondersteuners en doktersassistenten in beeld brengen. Daarnaast gaan we aan patiënten vragen hoe zij de zorg ervaren die de huisarts, PA en VS leveren. Ervaren zij verschillen en hebben ze voorkeur?’

In zes huisartspraktijken bevragen we de huisartsen, PA’s en VS’en over wat ze precies doen, hoe eenieder functioneert en welke taken hij of zij uitvoert binnen de huisartsenpraktijk.

Een ander onderdeel van het onderzoek zijn focusgesprekken met huisartsen die geen ervaring hebben met een PA of VS. Waarom hebben zij ervoor gekozen géén PA of VS aan te nemen. Welke bezwaren zien zij?

Kostenonderzoek

Het onderzoek omvat ook een financiële component. In de zes huisartsenpraktijken wordt onderzocht op welk deel van de productie de PA of de VS werkt. Arjan Kouwen: ‘We gaan onderzoeken hoe lang de verschillende zorgverleners bezig zijn per verrichting. Doet de PA of VS er langer over dan de huisarts? Is dat significant? Wat kun je zeggen over de uitkomsten? Is dat beter of anders dan de uitkomsten die de huisarts heeft? Is de inzet van een PA of VS financieel aantrekkelijk voor de huisarts? Zo krijgen we interessant beeld van wat ze doen.’

Samenwerking met kenniscentrum Radboudumc

De gegevens die uit dit onderzoek naar voren komen worden afgezet tegen data die het Radboud kenniscentrum eerstelijns geneeskunde verzamelt (Radboudumc Transmuraal Kennis- en Informatiecentrum, RTKIC). Kouwen: ‘Het RTKIC beschikt over data van ruim 80 huisartsenpraktijken in hun netwerk. Qua analyse is er dus sprake van verbreding, het blijft niet bij de zes casestudy’s. We gaan dat afzetten tegen een groep van 80 praktijken die een beperkte inzet van de PA en de VS laten zien. Dan kun je maat en getal geven aan wat voor productie een gemiddelde PA of VS zou kunnen doen ten opzichte van de huisarts. Ook proberen we daarmee helder weer te geven wat het potentieel is als je deze groep goed inzet.’

In januari 2020 is het onderzoek afgerond en wordt de rapportage verwacht.

IN HET KORT

ONDERZOEK: Taakherschikking in de huisartsenzorg

DOEL: Motieven en belemmeringen in kaart brengen voor het aanstellen van een VS of PA in de huisartsenpaktijk.

VOOR WIE VAN BELANG: Huisartsen

LOOPTIJD: December 2018 – januari 2020

CONTACT: Arjan Kouwen (MSc), Adviseur – Adviesgroep Procesverbetering & Implementatie, Radboudumc

Contact: Arjan.Kouwen@radboudumc.nl

Lees ook: ‘Kosten en baten van de PA en de VS in de huisartsenpraktijk’.